Behandeling strafzaak verdachten Kromosoeto e.a. van 15 november 2023

Op 15 november is de behandeling van de strafzaak tegen de verdachten G. Kromosoeto, G. Hew A Kee, B. Jurgens, R. Putter, J. ten Berge en W. Sardjo voortgezet door de kantonrechter. Tijdens deze zitting zou de vervolging op de opgeworpen verweren van de verdediging reageren. Ook zou de kantonrechter beslissen over de ingediende verzoeken tot invrijheidstelling.

De officier heeft de kantonrechter gevraagd om het preliminair verweer in de zaak tegen de verdachte Putter te verwerpen met als conclusie dat de dagvaarding volledig is, dat de kantonrechter bevoegd is om kennis te nemen van de zaak en dat de vervolging ontvankelijk moet worden verklaard.

De officier heeft verder gereageerd op het verzoek van de verdediging om de strafzaak tegen de verdachte Ten Berge als een zaak op tegenspraak te behandelen. De officier is van mening dat dat verzoek moet worden afgewezen omdat de verdachte nooit aanwezig is geweest bij de behandeling ter terechtzitting. Er is dan sprake van een verstekzaak.

Ook in de zaken tegen de verdachten Kromosoeto en Hew A Kee vroeg de officier om de preliminaire verweren te verwerpen. Zij stelde dat de dagvaarding geldig moet worden verklaard, dat de kantonrechter bevoegd is om kennis te nemen van de zaak en dat de vervolging ontvankelijk moet worden verklaard.

De advocaten mr. M. Dubois, mr. B. Pick, mr. G. Castelen en mr. N. van Dijk zullen op de volgende zitting reageren op hetgeen de officier heeft aangehaald ten aanzien van de verweren.

Hierna heeft de kantonrechter beslist op de verzoeken tot opschorting c.q. opheffing van de voorlopige hechtenis van de verdachten Jurgens, Kromosoeto en Hew A Kee. De verzoeken zijn afgewezen.

De volgende zitting is op 19 december 2023. Op die dag komen zowel de vervolging als de verdediging aan het woord in verband met de opgeworpen verweren.

 

Paramaribo, 27 november 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie