Behandeling strafzaak verdachten Kromosoeto e.a. van 19 maart 2024

Op 19 maart 2024 is de strafzaak tegen de verdachten G. Kromosoeto, G. Hew A Kee, B. Jurgens, R. Putter, W. Sardjo en J. Ten Berge behandeld door de kantonrechter. De zaak stond voor getuigenverhoor en beslissing van de rechter over eerder gedane verzoeken tot invrijheidstelling.

De getuige die op de vorige zitting was aangezegd is verschenen en verhoord.

Met betrekking tot de verzoeken tot opheffing van de voorlopige hechtenis en de invrijheidstelling zijn de standpunten door de vervolging en de verdediging op schrift gesteld. Op de volgende zitting zal over deze verzoeken beslist worden door de kantonrechter.

Op 4 april 2024 zal de strafzaak worden voortgezet. De zaak staat dan voor getuigenverhoor en beslissing op de verzoeken tot invrijheidstelling.

 

Paramaribo, 27 maart 2024

Communicatie Unit Hof van Justitie