Behandeling strafzaak verdachten Kromosoeto e.a. van 4 augustus 2023

Op 4 augustus 2023 zou de behandeling van de strafzaak tegen de verdachten G. Kromosoeto, G. Hew A Kee, B. Jurgens, R. Putter, J. ten Berge en W. Sardjo worden voortgezet. De zaak was uitgesteld door kantonrechter mr. D.G.W. Karamat Ali voor requisitoir, nadat zij over het wrakingsverzoek van de verdachten een beslissing had genomen.

De kantonrechter heeft de wraking van de verdachten Kromosoeto, Hew A Kee en Jurgens ongegrond verklaard. Zij heeft met betrekking tot het wrakingsverzoek van Putter, ten Berge en Sardjo de advocaat niet-ontvankelijk verklaard.

De verdachten zijn tegen de beslissing van de kantonrechter in hoger beroep gegaan bij het Hof van Justitie.

Het Hof heeft op 4 augustus 2023 uitspraak gedaan in het hoger beroep. Het wrakingsverzoek is gegrond verklaard.

Het Hof heeft daarbij onder andere overwogen dat, ongeacht de bedoeling van de kantonrechter, de door de verdachten aangevoerde handelingen en uitspraken, in onderling verband en samenhang beschouwd, objectief bezien zouden kunnen leiden tot de schijn van vooringenomenheid.

Het Hof heeft met betrekking tot de niet-verschenen verdachten voorts overwogen dat aan niet-verschenen verdachten, evenals aan verschenen verdachten, het recht op een onpartijdige rechter, neergelegd in de verdragen en de Grondwet, toekomt. Om die reden hebben ook niet-verschenen verdachten het recht om een wrakingsverzoek in te dienen.

Doordat het wrakingsverzoek gegrond is verklaard zal de zaak worden toegewezen aan een andere rechter voor de verdere behandeling.

De inhoudelijke behandeling van de zaak is na de uitspraak van het Hof, door mr. M.C. Mettendaf, die voor die zitting in de plaats kwam van mr. D.G.W. Karamat Ali, uitgesteld naar 13 oktober 2023 om 09.00 uur.

https://rechtspraak.sr/sru-hvj-2023-6/

https://rechtspraak.sr/sru-hvj-2023-7/

https://rechtspraak.sr/sru-hvj-2023-8/

https://rechtspraak.sr/sru-hvj-2023-9/

https://rechtspraak.sr/sru-hvj-2023-10/

https://rechtspraak.sr/sru-hvj-2023-11/

 

Paramaribo, 15 augustus 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie