Behandeling strafzaak verdachten Martinus, Jongaman e.a. van 17 april 2023

Op maandag 17 april 2023 is de behandeling in de strafzaken van de verdachten J. Martinus alias “Bordo” of “Money Hond”, C. Jongaman meergenoemd “Keppie”, P. Phoeli meergenoemd “Moena”, R. Phoeli meergenoemd “Rampie” en A. Gau-Gau, voortgezet. De strafzaken zouden op 20 maart 2023 worden behandeld doch vanwege afwezigheid van de zaaksrechter waren de zaken uitgesteld.

De twee verdachten Phoeli worden bijgestaan door mr. R. Denz. De verdachte Gau-Gau wordt bijgestaan door mr. Th. Roos. De verdachte Martinus krijgt rechtsbijstand van I. Kanhai BSc. en mr. J. Korendijk. Verdachte Jongaman krijgt rechtsbijstand van I. Kanhai BSc en mr. A. Ramlakhan. De verdachten Martinus en Jongaman waren afwezig.

Advocaat Kanhai heeft in verband met de wijze van dagvaarden van zijn cliënten verweren gevoerd. Hij stelde dat niet is voldaan aan de wettelijk voorgeschreven regels en hij vroeg om de dagvaarding van zijn cliënten nietig te verklaren.

De vervolging heeft het verzoek gedaan om op een ander moment te reageren op deze weren van de verdediging. Verder deed zij het verzoek om de raadslieden van de niet-verschenen verdachten niet toe te laten om namens hun verweer te voeren.

Advocaat Kanhai kreeg de gelegenheid om direct te reageren op het laatstvermelde verzoek van de vervolging. Hij voerde aan dat het verzoek niet kan worden toegewezen. Zijn reactie zal door hem op schrift gesteld worden.

Op 15 mei 2023 zal de zaak verder worden behandeld. De vervolging zal op die dag reageren op de weren van advocaat Kanhai met betrekking tot de dagvaarding en nogmaals ingaan op het door haar gedane verzoek om de raadslieden van de niet-verschenen verdachten niet toe te laten om namens hun verweer te voeren.

De kantonrechter heeft beslist dat de verdachte Gau-Gau aangehouden blijft. De overige aanwezige verdachten, die niet zijn ingesloten, zijn aangezegd om op die dag aanwezig te zijn. Een getuige die was gedagvaard voor verhoor zal opnieuw worden gedagvaard.

 

Paramaribo, 28 april 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie