Behandeling strafzaak verdachten Mixon, Gambier en Chin Chi Fong van 2 december 2022

Op vrijdag 2 december 2022 is de strafzaak van de verdachten J. Mixon, J. Chin Chi Fong en R. Gambier in behandeling genomen door de kantonrechter mr. L. Ravenberg.

De verdachte Mixon werd bijgestaan door de advocaten mr. C. Algoe, mr. R. Lobo, mr. M. Nibte en I. Kanhai BSc. De verdachte Chin Chi Fong werd bijgestaan door mr. M. Dubois en mr. D. Veira en de verdachte Gambier door mr. B. Pick en mr. D. Veira.

De Officier van Justitie in deze zaak is mr. R. Rathipal. De strafbare feiten die ten laste zijn gelegd zijn valsheid in geschrifte en money laundering.

De advocaten van Mixon en Chin Chi Fong deden een verzoek om de voorlopige hechtenis op te schorten en de verdachten in vrijheid te stellen. Nadat mr. Rathipal in de gelegenheid is gesteld om op het verzoek te reageren is het verzoek afgewezen door de kantonrechter waarbij de kantonrechter overwoog dat er nog ernstige bezwaren tegen de verdachten bestaan.

De Officier van Justitie heeft aangegeven op de volgende zitting getuigen te willen horen. Ook de advocaat van verdachte Chin Chi Fong, mr. M. Dubois, heeft aangegeven getuigen te willen horen.

De zaak is hierna uitgesteld naar 3 januari 2023. Op die dag zal de tenlastelegging aan de verdachten worden voorgehouden en zullen getuigen worden gehoord.

 

Paramaribo, 14 december 2022

Communicatie Unit Hof van Justitie