Behandeling strafzaak verdachten Mixon, Gambier en Chin Chi Fong van 3 januari 2023

Op dinsdag 3 januari 2023 zijn getuigen gehoord tijdens de voortzetting van de behandeling van de strafzaak tegen de verdachten J. Mixon, J. Chin Chi Fong en R. Gambier. Nadat de tenlastelegging door de kantonrechter, mr. L. Ravenberg, is voorgehouden aan de verdachten zijn de getuigen verhoord.

Verdachte Mixon en Gambier zijn eerst als getuigen verhoord in de strafzaak tegen verdachte Chin Chi Fong. Vervolgens is de waarnemend inspecteur van de douane, C. Girwar, verhoord. Hierna is de chef van het Douane Informatiecentrum (DIC), J. Soeleman verhoord. Voor verdachte Mixon was er een tolk aanwezig.

De advocaten, mr. C. Algoe, mr. R. Lobo, mr. M. Nibte en I. Kanhai BSc waren aanwezig voor verdachte Mixon. Mr. Veira was aanwezig voor verdachte Chin Chi Fong en mr. B. Pick en mr. D. Veira waren er voor verdachte Gambier.

Na het getuigenverhoor ging de kantonrechter ambtshalve ertoe over de verdachten Mixon en Chin Chi Fong in vrijheid te stellen omdat het onderzoek ter terechtzitting op dat moment geen verdere vrijheidsbeneming van genoemde verdachten noodzaakte. Zij stelde wel de voorwaarde dat de verdachten op elke zitting aanwezig zullen zijn.

Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven nog enkele getuigen te willen horen, waaronder de Directeur der Belastingen, I. Kalaykhan en ambtenaren van de Forensische Opsporing. De zaak is uitgesteld naar de terechtzitting van maandag 30 januari 2023 voor getuigenverhoor.

 

Paramaribo, 10 januari 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie