Behandeling strafzaak verdachten Mixon, Gambier en Chin Chi Fong van 30 januari 2023

Op maandag 30 januari 2023 is de behandeling van de strafzaak tegen de verdachten J. Mixon, R. Gambier en J. Chin Chi Fong voortgezet door kantonrechter mr. L. Ravenberg. De getuigen die waren opgeroepen op verzoek van de officier van justitie, mr. R. Rathipal, zijn verhoord.

De verdachte Gambier werd bijgestaan door zijn raadslieden mr. D. Veira en mr. B. Pick. Verdachte Chin Chi Fong werd bijgestaan door zijn raadslieden mr. D. Veira en mr. M. Dubois en voor verdachte Mixon waren aanwezig mr. C. Algoe, mr. R. Lobo en I. Kanhai BSc.

Getuige I. Kalaykhan is eerst verhoord na aflegging van de belofte. De officier van justitie stelde eerst vragen, waarna de raadslieden in de gelegenheid werden gesteld om vragen te stellen. Ook de kantonrechter heeft enkele vragen gesteld. De verdachten hadden geen vragen voor deze getuige.

Hierna is getuige R. Amat verhoord na aflegging van de eed. Ook bij deze getuige werden de vragen gesteld door de kantonrechter en de officier van justitie. De verdachten en hun raadslieden hadden geen vragen voor de getuige.

De officier van justitie heeft te kennen gegeven dat zij nog enkele getuigen wil verhoren.

Vervolgens werd er door de verdachte Mixon en zijn advocaat Kanhai een verzoek gedaan tot teruggave van in beslag genomen goederen, waaronder zijn bedrijfsadministratie. De officier van justitie vroeg de rechter niet mee te gaan met het verzoek omdat er nog getuigen moeten worden verhoord.

De kantonrechter heeft met betrekking tot dat verzoek opgemerkt dat de goederen waarvan teruggave wordt gevraagd, waaronder de bedrijfsadministratie, niet zijn opgenomen in de kennisgeving van inbeslagneming.

De kantonrechter gaf aan dat zij op grond daarvan geen teruggave zal gelasten. Wel heeft zij aan de raadsman en de officier van justitie voorgehouden dat zij samen moeten nagaan om welke goederen het gaat waarna de goederen zullen moeten worden teruggegeven aan de verdachte.

Op dinsdag 14 maart 2023 wordt het getuigenverhoor voortgezet om 11.00 uur.

 

Paramaribo, 15 februari 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie