Behandeling strafzaak verdachten Mixon, Gambier en Chin Chi Fong van 8 februari 2024

Op 8 februari 2024 is de behandeling van de strafzaak tegen de verdachten J. Mixon, bekend als “Saya”, R. Gambier en J. Chin Chi Fong voortgezet door de kantonrechter. De zaak stond voor pleidooi.

De advocaten van de verdachten, mr B. Pick, mr. R. Lobo, mr. M. Dubois, mr. D. Veira en I. Kanhai BSc., hebben om uitstel gevraagd voor het voeren van het pleidooi. De kantonrechter heeft dit verzoek gehonoreerd.

Op 30 november 2023 heeft de officier van justitie tijdens de behandeling van de strafzaak het requisitoir van de verdachten gehouden.

De officier van justitie heeft in het requisitoir ten aanzien van verdachte Mixon voor de feiten die gepleegd zouden zijn in Paramaribo, namelijk valsheid in geschrifte (feit genoemd onder 1A), oplichting (feit genoemd onder II) en money laundering (feiten genoemd onder III A, IV A, V A en VI A) een gevangenisstraf van 3 jaren onvoorwaardelijk geëist, een geldboete van SRD 750.000,=, betaling van de openstaande belastingschulden en verbeurdverklaring van inbeslaggenomen roerende en onroerende goederen. Voorts vroeg zij de gevangenneming van de verdachte.

De kantonrechter heeft zich onbevoegd verklaard kennis te nemen van de zaak met betrekking tot de ten laste gelegde feiten die gepleegd zouden zijn in Wanica. Ten aanzien van die feiten heeft de officier van justitie daarom geen strafeis gedaan.

Tegen de verdachten Gambier en Chin Chi Fong is voor de feiten valsheid in geschrifte en oplichting een gevangenisstraf geëist van 12 maanden onvoorwaardelijk, onder aftrek van de tijd in voorarrest, een geldboete van SRD 100.000 en gevangenneming van de verdachten.

Op 11 april 2024 zal de strafzaak worden voortgezet met het pleidooi van de advocaten.

 

Paramaribo, 13 februari 2024

Communicatie Unit Hof van Justitie