Behandeling strafzaak verkoolde lijken van 24 november 2023

Op 24 november 2023 is de strafzaak tegen de verdachte Y.W., R.G. en E.S behandeld door de kantonrechter. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het misdrijf waarbij verkoolde lijken waren gevonden in een uitgebrande Ford Ranger te Noordpolderdam. De zaak stond voor pleidooi.

Op 16 oktober 2023 heeft de advocaat van de verdachte Y.W. zijn pleidooi gehouden voor zijn cliënt. Hij vroeg de kantonrechter om de verdachte te ontslaan van rechtsvervolging of tenminste alleen voor medeplichtigheid te veroordelen. Ook vroeg hij teruggave van de verbeurdverklaarde goederen omdat er geen bewijs is dat de goederen verband houden met de zaak.

Op 6 november 2023 heeft de advocaat van verdachte E.S. het pleidooi gehouden voor zijn cliënt. Hij vroeg de kantonrechter om de verdachte van de gehele ten laste legging vrij te spreken.

Op 24 november 2023 heeft de advocaat van de verdachte R.G. zijn pleidooi toegelicht. Hij pleitte voor vrijspraak van de gehele ten laste legging.

Eerder zijn er getuigen gehoord in deze zaak. Ook zijn beelden getoond door de forensische opsporing en heeft het verdachtenverhoor plaatsgevonden.

Op 15 januari 2024 zal de behandeling van de zaak worden voortgezet. De zaak staat dan voor repliek van de officier en dupliek van de verdediging. Bij het repliek zal de vervolging ingaan op hetgeen door de advocaten bij hun pleidooi naar voren is gebracht en bij het dupliek zullen de advocaten reageren op hetgeen de vervolging bij het repliek naar voren heeft gebracht.

 

Paramaribo, 30 november 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie