Behandeling van de strafzaken van de verdachten van de op 17 februari 2023 gepleegde strafbare feiten

Op 2 februari 2024 zijn de strafzaken tegen de verdachten S. Biervliet alias ‘Pakittow’ en A. Ramharak behandeld door de kantonrechter. De zaken stonden voor requisitoir.

De officier van justitie, mr. S. Ramdajal, heeft eerst het requisitoir voor verdachte Ramharak gevoerd. Zij heeft de bewijsmiddelen opgesomd en eiste voor het feit onder b van de dagvaarding (poging zware mishandeling) een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan 156 voorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht met een proeftijd van 3 jaren. Voor het feit onder a van de dagvaarding (poging doodslag) eiste zij vrijspraak.

Ten aanzien van verdachte Biervliet achtte zij de feiten onder 1 en 2b van de dagvaarding (opruiing en poging zware mishandeling) bewezen en eiste zij een gevangenisstraf van 400 dagen, waarvan 391 voorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht met een proeftijd van 3 jaren. Voor het feit genoemd onder 2a van de dagvaarding (poging doodslag) vroeg zij vrijspraak.

De volgende zitting is op 16 februari 2024. Op die dag zullen de advocaten van de verdachten hun pleidooi houden. Daarbij zullen zij reageren op hetgeen de officier van justitie in haar requisitoir naar voren heeft gebracht.

 

Paramaribo, 7 februari 2024

Communicatie Unit Hof van Justitie