Behandeling van de strafzaken van de verdachten van de op 17 februari 2023 gepleegde strafbare feiten

Op 17 mei 2024 zijn de strafzaken tegen de verdachten S. Biervliet alias ‘Pakittow’ en A. Ramharak behandeld door de kantonrechter. De zaken stonden voor pleidooi. De verdachte Ramharak was niet aanwezig. Aanvankelijk zouden de strafzaken op 15 maart 2024 worden voortgezet maar de raadslieden hadden toen om uitstel gevraagd voor het houden van het pleidooi.

De raadsman van de verdachte Ramharak, I. Kanhai BSc, heeft in zijn pleidooi de kantonrechter gevraagd om de verdachte van de gehele tenlastelegging vrij te spreken vanwege gebrek aan bewijs.

De advocaat van de verdachte Biervliet, mr. B. Pick, heeft middels een schrijven de kantonrechter om uitstel gevraagd voor het houden van het pleidooi.

Op 28 juni 2024 zullen de strafzaken worden voortgezet. Op die dag zal advocaat Pick het pleidooi voor zijn cliënt houden. Daarna zal de officier van justitie het repliek houden in beide zaken. Daarbij zal worden ingegaan op hetgeen de advocaten bij hun pleidooien naar voren hebben gebracht. Hierna komen de advocaten nogmaals aan het woord voor het dupliek, waarna de verdachten het laatste woord zullen voeren.

 

Paramaribo, 22 mei 2024

Communicatie Unit Hof van Justitie