Behandeling van de strafzaken van de verdachten van de op 17 februari 2023 gepleegde strafbare feiten

Op 28 juni 2024 is de behandeling van de strafzaken tegen de verdachten S. Biervliet alias ‘Pakittow’ en A. Ramharak voortgezet door de kantonrechter. De zaak stond voor pleidooi in de strafzaak van de verdachten Biervliet en repliek, dupliek en laatste woord van de verdachten in beide strafzaken. De verdachte Ramharak was niet aanwezig.

De advocaat van verdachte Biervliet, mr. B. Pick, heeft het pleidooi gevoerd in de strafzaak van de verdachte Biervliet. Hij vroeg de kantonrechter om niet mee te gaan met de eis van de vervolging en de verdachte integraal vrij te spreken omdat er geen bewijs is geleverd ten aanzien van de tenlastegelegde feiten.

De officier van justitie heeft in haar repliek gereageerd op het pleidooi dat op een eerdere zitting is gehouden in de strafzaak van verdachte Ramharak. Zij vroeg de kantonrechter om de verdachte conform haar strafvoorstel te veroordelen.

In haar repliek in de strafzaak van de verdachte Biervliet vroeg de officier om de verdachte te veroordelen conform het strafvoorstel dat is gedaan en voorbij te gaan aan de verweren van de verdediging.

De advocaat van verdachte Ramharak, I. Kanhai BSc, reageerde in zijn dupliek op hetgeen de officier van justitie naar voren heeft gebracht. Hij persisteerde bij hetgeen hij eerder heeft aangehaald in zijn pleidooi en vroeg om de verdachte van de gehele tenlastelegging vrij te spreken.

Advocaat Pick heeft in de strafzaak van de verdachte Biervliet gereageerd in zijn dupliek op hetgeen de vervolging had aangevoerd in haar tweede beurt. Hij concludeerde dat de vervolging er niet in is geslaagd het bewijs te leveren en dat de verdachte integraal moet worden vrijgesproken.

De verdachte Biervliet heeft de gelegenheid gekregen om het laatst het woord te voeren. Van die gelegenheid heeft hij gebruik gemaakt en hij heeft het laatste woord gevoerd.

De uitspraak in beide strafzaken zal op 2 augustus 2024 plaatsvinden.

 

Paramaribo, 9 juli 2024

Communicatie Unit Hof van Justitie