Behandeling van de strafzaken van de verdachten van op 17 februari 2023 gepleegde strafbare feiten

Op 18 juli 2023 zijn de strafzaken tegen de verdachten S. Biervliet, alias Pakittow, en A. Ramharak voortgezet door de kantonrechter. Tijdens deze behandeling zou de officier van justitie het resultaat presenteren van enkele zaken die nader onderzocht moesten worden. Voorts stonden de zaken voor requisitoir.

Biervliet was afwezig omdat hij in het buitenland vertoeft. Dit is medegedeeld door zijn raadsman mr. B. Pick. Ramharak krijgt rechtsbijstand van I. Kanhai BSc.

Er zijn drie onderzoeksrapporten gepresenteerd door de officier van justitie. De rapporten hadden betrekking op de bespreking van verdachte Biervliet met agenten voorafgaand aan de dag van de protestactie, de toelating van de soundtruck in de veiligheidszone en het verwijderen van de soundtruck uit de veiligheidszone.

De raadslieden van de verdachten zullen op een volgende zitting de gelegenheid hebben om te reageren op de rapporten die de vervolging heeft gepresenteerd.

De zaak is uitgesteld naar 14 augustus 2023 om 09.00 uur. Op die dag zal een getuige worden gehoord.

 

Paramaribo, 20 juli 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie