Behandeling vrijheidsberovingzaak R. Cairo van 9 november 2023

Op 9 november 2023 is de behandeling van de vrijheidsberovingszaak, waarbij gepoogd is Rodney Cairo van zijn vrijheid te beroven, tegen de verdachte M.I. voortgezet door de kantonrechter. De verdachte was afwezig. Tijdens deze zitting zou de kantonrechter beslissen over de verzoeken van de raadslieden.

Advocaat Dubois verwees tijdens de vorige zitting naar de uitspraak van het Constitutioneel Hof waarbij geoordeeld is dat bepaalde artikelen van het Wetboek van Strafvordering op gespannen voet staan met de Grondwet en internationale verdragen. Hij voerde aan dat één van de uitgangspunten is, dat, als de verdachte zich laat vertegenwoordigen door een advocaat, sprake is van een rechtsproces op tegenspraak en niet van een verstekzaak. Hij deed het verzoek om een onderzoek op tegenspraak te starten. Ook deed hij het verzoek de stand van de zaak te herzien en de raadslieden in de gelegenheid te stellen om getuigen te doen horen. Mr. Pick had ook het verzoek gedaan getuigen te doen horen.

De kantonrechter heeft geoordeeld dat het verstek blijft gehandhaafd aangezien er geen feiten en omstandigheden zijn gebleken die zouden moeten leiden tot het aanmerken van de zaak als een zaak op tegenspraak. Met betrekking tot het verzoek van de raadslieden om getuigen te doen horen heeft zij beslist dat de raadslieden de namen van getuigen, en de noodzaak tot het horen van deze getuigen, mogen doorgeven.

Op 25 januari 2024 zal de behandeling worden voortgezet om 13.00 uur.

 

Paramaribo, 16 november 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie