Beleefdheidsbezoek Franc Weerwind aan de President van het Hof van Justitie Suriname

27 december 2022

Op dinsdag 20 december 2022 heeft de Nederlandse Minister van Rechtsbescherming, dhr. Franciscus (Franc) Weerwind, met functionarissen van zijn departement een beleefdheidsbezoek gebracht aan de President van het Hof van Justitie, mr. Iwan Rasoelbaks.

De ontmoeting vond plaats in de zittingszaal van het Hof van Justitie. Bij de ontmoeting waren vanuit het Hof tevens aanwezig de directeur Bedrijfsvoering, dhr. Jules de Rijp en het managementteam van het Hof van Justitie. Verder was aanwezig de minister van Justitie en Politie, dhr. Kenneth Amoksi, en directie en stafleden van zijn departement.

V.l.n.r. dhr. Franc Weerwind, mr. Iwan Rasoelbaks en dhr. Kenneth Amoksi

Behalve kennismaking diende de bijeenkomst ook om over de mogelijkheden van samenwerking op het gebied van rechtsbescherming en rechtszekerheid van gedachten te wisselen. De verschillende projecten ten behoeve van de rechterlijke organisatie zijn daarbij ook aan de orde gekomen. Door het Hof is aangegeven op welke wijze de verschillende projecten, zoals het project “wegschrijven achterstanden”, het project “digitalisering van het zaaksregistratiesysteem”, het project “decentralisatie van de rechtspraak” en de projecten die worden gefinancierd uit het EU fonds, ervoor zorgdragen dat de rechtspraak steeds verder aan verbetering kan werken, waardoor de rechtsbescherming en rechtszekerheid gewaarborgd zijn.

De Nederlandse Minister was tot 22 december 2022 op werkbezoek in Suriname.