Bericht in verband met beschieting en projectielen bij het kantongerecht aan de Mgr. Wulfinghstraat

Op vrijdag 13 januari 2023 omstreeks 23.00 uur zijn er projectielen gegooid naar het Kantongerechtsgebouw aan de Mgr. Wulfinghstraat en zijn er schoten gelost.

Het Hof van Justitie heeft eerder meerdere malen te maken gehad met dergelijke handelingen en het gebeuren van vrijdagavond heeft, evenals de vorige keren, wederom het besef bevestigd dat alertheid geboden is.

De rechtspraak gaat ondanks dit gebeuren door met op onafhankelijke en onpartijdige wijze inhoud te geven aan de Grondwettelijke taken.

De werkzaamheden van de verschillende onderdelen in het gerechtsgebouw aan de Mgr. Wulfinghstraat zullen op maandag 16 januari 2023 normaal voortgang hebben en het resultaat van het politioneel onderzoek wordt afgewacht.

Intussen worden de beveiligingsmaatregelen opgevoerd in en rondom de gerechtsgebouwen.

 

Paramaribo, 14 januari 2023

Communicatie Unit van het Hof van Justitie