De uitspraak in de hoger beroepzaak van de heer Akiemboto tegen de heer Bee en de Staat Suriname

Op heden, 18 november 2022, is door het Hof van Justitie vonnis gewezen in de hoger beroepzaak van de heer S.F.D. Akiemboto tegen de heer M. Bee en de Staat Suriname.

Akiemboto heeft op 4 februari 2021 een vordering in kort geding ingediend naar aanleiding van het feit dat hem de toegang tot de vergaderingen van de Nationale Assemblée werd geweigerd. Hij vorderde onder andere dat Bee en de Staat worden veroordeeld om hem toegang te verschaffen tot de Nationale Assemblée. Voorts dat alle activiteiten die worden ondernomen om tot invulling van de vacature over te gaan, worden stopgezet. Ook vorderde Akiemboto dat Bee en de Staat worden veroordeeld om hem te convoceren voor alle vergaderingen van de Nationale Assemblée en aan hem de schadeloosstelling van een assembleelid en alle bijbehorende emolumenten uit te keren. De kortgedingrechter heeft bij vonnis van 11 februari 2021 de vordering van Akiemboto afgewezen. Daarbij heeft de kortgedingrechter onder andere overwogen dat het lidmaatschap van Akiemboto van de Nationale Assemblée, door het ontslag op eigen verzoek, is beëindigd.

Akiemboto is tegen het kortgedingvonnis in hoger beroep gegaan. Akiemboto werd in hoger beroep bijgestaan door zijn raadsvrouwe mr. N.U. van Dijk AMLCA en Bee en de Staat werden bijgestaan door hun raadsvrouwen mr. M.G.A. Vos en mr. A.E. Veldman. Akiemboto heeft tegen het vonnis in eerste aanleg enkele grieven aangevoerd. Bee en de Staat hebben tegen de grieven verweer gevoerd.

Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de aangevoerde grieven falen. Het Hof oordeelde onder andere, evenals de kantonrechter, dat het lidmaatschap van Akiemboto van de Nationale Assemblée is beëindigd. Voorts oordeelde het Hof met betrekking tot de vraag op welk moment het lidmaatschap beëindigd is, dat het lidmaatschap is beëindigd op het moment dat het schrijven met het ontslagverzoek door de President is ontvangen.

Het vonnis van de kantonrechter is bevestigd. Hierdoor zijn de vorderingen van Akiemboto afgewezen.

 

Paramaribo, 18 november 2022

Communicatie Unit Hof van Justitie