Hof van Justitie neemt afscheid van Stuart Getrouw als minister van Justitie en Politie

Op woensdag 15 juli nam het Hof van Justitie formeel afscheid van Stuart Getrouw, die vanaf april 2018 de scepter heeft gezwaaid op het ministerie van Justitie en Politie. Tijdens de afscheidsbijeenkomst op het Hof – die plaatsvond met inachtneming van de Covid-19 voorzorgsmaatregelen – liet waarnemend hofpresident Iwan Rasoelbaks in aanwezigheid van een aantal collega rechters, de ambtsperiode van de gewezen minister de revue passeren.

Rasoelbaks memoreerde daarbij de uitstekende samenwerking tussen de rechterlijke organisatie en de bewindsman, die zich steeds heeft ingezet voor de rechtspraak. Zo heeft Getrouw de positie van een directeur bedrijfsvoering op het hof geformaliseerd. Voorts heeft hij kunnen bewerkstelligen dat de rechterlijke organisatie rechtstreeks middelen van het ministerie van Financiën op haar rekening gestort kreeg, waardoor er geen autorisatie hoefde te worden aangevraagd voor bestedingen beneden srd 4000,–. Ook het in orde maken van de rechtspositie van schrijfjuristen en het bestendigen van het EU project voor de opleiding en training van nieuwe rechters en vervolgingsambtenaren, behoort tot de wapenfeiten van de voormalige minister.

Minder positief was het feit dat – ondanks inspanningen van zowel het hof als de gewezen bewindsman – het niet gelukt is het nieuw burgerlijk wetboek goedgekeurd te krijgen door het parlement, iets dat zowel Rasoelbaks als Getrouw betreuren.

De voormalige minister voerde in zijn toespraak aan dat de rechterlijke macht gekoesterd moet worden; zij heeft onder andere tot taak erop toe te zien dat de uitvoerende macht bestuurshandelingen naar behoren uitvoert. Getrouw, die stelde de samenwerking met de rechterlijke organisatie als een genoegen en een eer te hebben ervaren, beloofde de rechtstaatgedachte altijd hoog te zullen houden.

Als blijk van waardering, mocht de gewezen minister een glazen plaquette met inscriptie ontvangen uit handen van de waarnemend hof president.