Hof van Justitie participeert aan “World Forum on Rule of Law in Internet”

Een delegatie van Het Hof van Justitie, bestaande uit waarnemend president Iwan Rasoelbaks en de rechters Robert Praag en Duncan Nanhoe, woonde in december jl. op uitnodiging van het Chinese Hooggerechtshof, de “World Forum on Rule of Law in Internet” bij in de stad Wuzhen gelegen in de provincie Zhejiang in Oost-China. De Surinaamse delegatie heeft zich op deze bijeenkomst samen met rechters en andere juridische professionals uit 25 andere landen – waaronder Brazilië, Jamaica, Rusland, Saoedi-Arabië, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk – gebogen over uitdagingen en ontwikkelingen op het gebied van internetrecht. Op de agenda stond onder andere de ontwikkeling van online rechtbanken, bescherming van rechten in het digitale tijdperk, gegevensbescherming en de toepassing van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence) in gerechtelijke zaken.

Met de snelle ontwikkeling van informatietechnologie, is het immers onvermijdelijk dat er nieuwe soorten geschillen ontstaan. China, dat het grootste aantal mobiele internetgebruikers ter wereld heeft (bijkans 850 miljoen), was in 2017 het eerste land ter wereld dat een internet gerecht opzette om juridische geschillen met een digitaal aspect te behandelen. Het gaat hierbij om onder andere online handelsgeschillen, auteursrechtzaken en claims voor e-commerce-productaansprakelijkheid.

Inmiddels telt China meerdere internetgerechten die bedoeld zijn om de druk op de reguliere rechtbanken te verlichten bij de behandeling van rechtsgeschillen die voortvloeien uit de toename van mobiele betalingen en e-commerce in China. Zo stelt de “mobiele rechtbank” optie op WeChat – het sociale media-berichtenplatform van China – gebruikers in staat om dossiers in te zien, hoorzittingen bij te wonen en bewijs uit te wisselen zonder fysiek voor een rechtbank te hoeven verschijnen.[1]

De participanten aan de “World Forum on Rule of Law in Internet”, onderschreven unaniem het belang van het toepassen van de mogelijkheden die het internet biedt om de toegankelijkheid van de rechtspraak te vergroten en de behandeling van rechtszaken te versnellen. Benadrukt werd daarbij dat het toepassen van digitale innovaties binnen de rechtspraak, gepaard dient te gaan met de effectieve regulering daarvan.

De conferentie is afgesloten met de aanname van de Wuzhen Declaration of the World Forum on the Rule of Law in Internet. In de declaratie hebben de participanten onder meer de intentie vervat om met inachtneming van de wetten en de rechtssystemen van de verschillende landen, samenwerkingsverbanden tot stand te brengen om het online procederen te bevorderen en te verbeteren, waarbij regels worden vastgesteld betreffende o.a. online hoorzittingen, elektronisch bewijs en het elektronisch indienen van documenten.

 

 

 

[1] In brave new world of China’s digital courts, judges are AI and verdicts come via chat app, Japan Times, 7 december 2019

______________________________________________________________________