Hof van Justitie Suriname gaat samenwerking aan met het Gemeenschappelijk Hof van Antillen

14 oktober 2022

Op dinsdag 4 oktober 2022 is de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het gebruik van de digitale zaaksregistratie systemen tussen het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Hof van Justitie van Suriname ondertekend. De ondertekening is gedaan door de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Antillen, dhr. mr. Mauritsz de Kort en de president van het Hof van Justitie van Suriname, dhr. mr. Iwan Rasoelbaks. De president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Antillen was op uitnodiging van de president van het Hof van Justitie van Suriname op werkbezoek in Suriname. Tijdens dit werkbezoek zijn er ook besprekingen, kennismakingen en beleefdheidsbezoeken geweest.

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de twee presidenten

Het werkbezoek was vooral gericht op het vastleggen van de samenwerking die deels al van de grond is en de voortzetting en uitbouw daarvan. In een nadere addendum zal deze samenwerking verder uitgebreid en vastgelegd worden met onder andere de volgende onderwerpen;

  • EU-opleidingen ten behoeve van rechters en schrijfjuristen
  • Cursus actualiteiten jurisprudentie Hoge Raad
  • Advisering proces verzelfstandiging Bedrijfsvoering Hof van Justitie Suriname

V.l.n.r. mr. D. Sewratan, mr. M. de Kort, mr. I. Rasoeslbaks, dhr. A. Steg en mr. A. Charan

Op maandag 3 en dinsdag 4 oktober hebben de formele besprekingen plaatsgevonden tussen de president van het Gemeenschappelijk Hof en het management team van het Hof van Justitie Suriname op het Hof van Justitie. Verder zijn er oriëntatiegesprekken geweest met de directeur van het Centrum voor Democratie en Rechtspleging (CDR), mevr. drs. Simone Koole en de waarnemend procureur-generaal, mevr. mr. Garcia Paragsingh. Ook heeft mr. de Kort een beleefdheidsbezoek gebracht aan de Nederlandse Ambassade in Suriname en de President van de Republiek Suriname, zijne excellentie dhr. Chandrikapersad Santokhi.

Mr. Iwan Rasoelbaks en mr. Mauritsz de Kort

Naast de officiële bijeenkomsten was er nog ruimte in het programma om de delegatie te vergasten op een toeristische boottrip, waarbij de plantages Johanna en Margaretha en Frederiksdorp zijn bezocht. Op deze manier kon de president in ontspannen sfeer de Surinaamse rechters ontmoeten alsook kennismaken met een deel van de natuur en historie van Suriname.

De delegatie van het Gemeenschappelijk Hof bestond verder uit de senior-adviseur, dhr. Andre Steg. Hij is degene die de afgelopen periode ondersteuning heeft geboden met de implementatie van het civiele zaaksregistratie systeem in de civiele sector van onze rechtspraak.