Hof van Justitie treft maatregelen naar aanleiding van Covid-19 besmetting

Het Hof van Justitie is vanmorgen geconfronteerd geworden met het gegeven dat een medewerker van de Parketwacht, positief is getest op het Covid-19 virus. Deze medewerker, die inmiddels in quarantaine is, werkt op het gerechtsgebouw aan de Wulfinghstraat no. 5. In dit gerechtsgebouw worden strafzittingen in eerste aanleg en in hoger beroep gehouden. Ook het Kabinet van de Rechter-Commissaris is daar ondergebracht.

Het management team van het Hof is vanaf het bekend worden van dit nieuws, in nauw overleg met het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) omtrent de maatregelen die naar aanleiding van deze situatie moeten worden getroffen. Er zijn inmiddels instructies verstrekt aan de directe collega’s van de besmette persoon, en vanmiddag is ook het gerechtsgebouw door het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) ontsmet.

Op basis van de adviezen van het BOG, zal dit weekend worden besloten als de zittingen die gepland staan voor de komende week, al dan niet aangepast voortgang zullen vinden.

Het Hof van Justitie zal al datgene doen dat mogelijk is om de continuïteit van de rechtsgang te waarborgen. Daarbij wordt de gezondheid en veiligheid van zowel onze medewerkers als die van de rechtzoekenden, als hoogste prioriteit in acht genomen.

Voor actuele informatie, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr

Paramaribo, 24 juli 2020

 

Medewerkers van het NCCR maken zich gereed om het gerechtsgebouw te betreden

 

De advocatentafel in de zittingszaal wordt ontsmet

 

Ook de personeelskantine krijgt een grondige beurt