Hof van Justitie werkt aan bewustwording over Corona virus

Op vrijdag 13 maart heeft het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) een voorlichtingssessie met betrekking tot het Corona virus verzorgd voor de medewerkers van het Hof van Justitie en de Kantongerechten. Op deze sessie die door ruim 100 personen werd bijgewoond, ging Radjesh Orie, hoofd van de afdeling Epidemiologie, in op zowel de reële gevaren als de misconcepties die rondom het Corona virus leven in de gemeenschap. De voorlichtingssessie is onderdeel van een week-lange bewustwordingscampagne welke binnen het Hof van Justitie is gevoerd. Als onderdeel van deze campagne zijn o.a. voorlichtingsposters aangebracht in de gerechtsgebouwen, en worden op verschillende plekken handsanitizers geplaatst. Daarnaast is aan iedere medewerker een anti-corona awareness kit verstrekt met daarin o.a. voorlichtingsmateriaal, een ontsmettingsmiddel en tissues. De leiding van het Hof blijft de situatie met betrekking tot het Corona virus op de voet volgen, en zal in samenspraak met het BOG, een vervolgtraject uitzetten.

______________________________________________________________________