Internationale expertise bij opleidingen Hof van Justitie

Op grond van het samenwerkingsverband tussen het Hof van Justitie in Suriname en de Raad voor de Rechtspraak in Nederland enerzijds en het Hof en de Stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland (SJSSN) anderzijds, reizen regelmatig ervaren Nederlandse rechtsgeleerden naar ons land af voor het verzorgen van trainingen. Het betreft doorgaans gepensioneerde oud-rechters die elk voor een periode van twee maanden optreden als praktijkbegeleiders op de RIO opleiding-civiel en de opleiding tot schrijfjurist-civiel. De RIO – wat staat voor “Rechter in opleiding” – is een intensieve tweejarige opleiding bedoeld om ervaren juristen gereed te maken voor het rechterlijk ambt. De opleiding tot schrijfjurist duurt vijftien maanden, en stelt de kandidaat na voltooiing in staat om onder rechterlijke supervisie, vonnissen en beschikkingen voor te bereiden.

In de afgelopen maanden hebben verschillende Nederlandse rechtsgeleerden bijgedragen aan zowel de RIO als de schrijfjuristen opleiding. De cursisten worden begeleid in het schrijven van vonnissen, daarnaast verzorgen de Nederlandse experts verdiepingscursussen betrekking hebbende op verschillende onderdelen van het civiel recht.

In dit kader vertoeven sedert eind april, professor mr. Margreet Ahsmann en mr. Gert Visser in ons land. Professor Ahsmann was tot voor kort senior rechter A bij de rechtbank Den Haag. Sedert haar pensionering fungeert zij daar als rechter-plaatsvervanger. Daarnaast is zij als bijzonder hoogleraar rechtspleging verbonden geweest aan de Leidse Universiteit. Professor Ahsmann is ook nog auteur van het toonaangevende handboek “De weg naar het civiele vonnis” dat gebruikt wordt bij de opleiding van rechters in Nederland, Curaçao en Suriname. Mr. Visser heeft na een jarenlange praktijk als advocaat, gediend als raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam en is tevens docent geweest aan de Universiteit van Groningen.

Professor Ahsmann en mr. Visser lossen mr. Herman Warnink en mr. Peter Lampe af die in het eerste kwartaal van het jaar de praktijkbegeleiding van de RIO’s hebben gedaan. Mr. Warnink is rechter geweest op Curaçao en St. Maarten, en Mr. Lampe is voormalig President van de Rechtbank Maastricht. Bijzonder is dat mr. Lampe eind jaren veertig als kind een jaar lang in Suriname heeft gewoond, aangezien zijn vader toen directeur was van het s’Lands Hospitaal!

In de komende maanden zullen meerdere ervaren rechtsgeleerden naar Suriname afreizen voor praktijkbegeleiding en het verzorgen van cursussen op de opleidingen bij het Hof van Justitie.

 

Mr. Gert Visser en Prof. Margreet Ahsmann in overleg met rechter mr. Susanna Chu, coördinator unit Kort Geding

Rechters Anand Charan en Dinesh Sewratan met mr. Peter Lampe