Introductie van CIVAR

31 augustus 2022

Met ingang van 4 april 2022 is de rechterlijke organisatie van start gegaan met het introduceren van een online zaakregistratiesystem voor de civiele sector. Dit systeem moet zorgen voor een zekere mate van transparantie en snelheid als het gaat om de behandeling van civiele rechtszaken en dat belanghebbenden op efficiënte en effectieve wijze kunnen beschikken over informatie van rechtszaken.

Medewerker Isabel Tol demonstreert het gebruik van CIVAR

De medewerkers van de verschillende units civiel hebben door middel van trainingen de informatie omtrent het gebruik en de werking meegekregen. Ze hebben in het bijzonder geleerd hoe de verschillende zaken te registreren. De unit Kort Geding was eerst aan de beurt en vervolgens de unit Handel. Ook unit Familie en Hof Civiel zijn aan de beurt gekomen. De trainingen zijn verzorgd door André Steg, senior-adviseur van het gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en van Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Deze eilanden maken gebruik van GEAR (GErechtshof Algemeen Register) sinds 2015.

Een deel van de medewerkers laten met trots hun certificaten zien

Het Hof van Justitie heeft de naam van het systeem wel verandert in CIVAR (CIViel Algemeen Registratie). De introductie van dit systeem zorgt voor digitalisering en modernisering van de rechtspraak in Suriname waarbij alles op één plek is te vinden. In een vervolgtraject zullen de medewerkers van de strafsector ook getraind worden.