Kortgeding zaak voetbalverenigingen tegen de SVB

Op 10 november 2022 is er vonnis gewezen in het kortgeding dat een tiental voetbalverenigingen tegen de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) had aangespannen. De voetbalverenigingen vorderden dat het de SVB verboden wordt om op vrijdag 21 oktober 2022 een buitengewone Algemene Leden Vergadering (ALV) te beleggen op straffe van een dwangsom. Verder zou de SVB de ledenlijst aan de voetbalverenigingen moeten overhandigen.

Aan deze vordering is voorafgegaan dat de voetbalverenigingen bij het bestuur van de SVB een ALV hadden aangevraagd. Dat verzoek is niet door het bestuur van SVB ingewilligd. Daarop volgde een vertrouwenscrisis over welke crisis een schrijven is gestuurd naar de Fédération Internationale de Football Association (FIFA) en de Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football (CONCACAF). Door de FIFA en de CONCACAF zijn aanbevelingen gedaan. Hierna is het vertrouwen niet hersteld.

De ALV die door het bestuur van de SVB was uitgeschreven maakt onderdeel uit van deze aanbevelingen. Volgens de voetbalverenigingen is de SVB onbevoegd om een ALV uit te schrijven omdat het bestuur demissionair zou zijn en in strijd handelt met de statuten en het huishoudelijk reglement van de SVB.

De kantonrechter heeft overwogen dat de vordering tegen de SVB zelf is ingesteld, waardoor de vraag of het bestuur van de SVB al dan niet demissionair is en daardoor niet bevoegd is de ALV uit te schrijven, niet aan de orde komt.

Over de te houden ALV die door het bestuur is uitgeschreven heeft de kantonrechter geoordeeld dat deze voortgang kan hebben daar de ALV is aanbevolen door de FIFA en CONCACAF. In hun correspondentie hebben de FIFA en de CONCACAF verwezen naar hun statutaire bepalingen, waar ook de SVB aan onderworpen is. Op grond van het voorgaande heeft de kantonrechter de vordering van de voetbalverenigingen afgewezen.

 

Paramaribo, 5 december 2022

Communicatie Unit Hof van Justitie