Leidinggevenden leggen training succesvol af

1 september 2022

In de periode van 2 juni tot en met 4 juli 2022 hebben de verschillende leidinggevenden van de rechterlijke organisatie deelgenomen aan de training ‘Leidinggeven en Effectief Communiceren’. Deze training werd verzorgd door de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE) welke valt onder het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Elke dag werd 5 uren uitgetrokken om de leidinggevenden de tools aan te reiken om effectief om te gaan met praktische situaties.

De leidinggevenden met hun certificaat

De waarnemend Griffier der Kantongerechten, Sudesh Simbhoedatpanday, kwam als beste uit de bus. ‘Ik had de theorie nog niet, maar ik had het wel eerder toegepast in de praktijk vanwege mijn werkervaring en ook dat wat ik in de praktijk nog niet wist heb ik nu met de theorie meegekregen,’ gaf hij aan. Volgens hem zou elke leidinggevende de training moeten volgen.

De Griffier van het Hof van Justitie, Monique van Genderen-Relyveld gaf aan dat de training voor haar meer een refreshment was, omdat zij al eerder dergelijke trainingen heeft gevolgd. Vanwege de nieuwe ontwikkelingen heeft zij toch nieuwe technieken erbij geleerd, om haar werk beter te doen. ‘De training is zeker aan te bevelen, omdat praktische situaties worden uitgebeeld aan de hand van casussen die een voorstelling van de realiteit geven’, legde zij uit.

De directeur van SPWE, Etienne Etman en de interim-directeur van het Hof van Justitie, Jules de Rijp

Elke deelnemer kreeg na afloop van de training een certificaat. De certificaten werden uitgereikt door de directeur van SPWE, de heer Etienne Etman, en de interim-directeur van het Hof van Justitie, de heer Jules de Rijp. De directeur van SPWE gaf in zijn toespraak aan dat dit niet een gewone training is. ‘De praktische voorbeelden die zijn besproken, zijn zaken waarmee jullie dagelijks geconfronteerd zullen worden,’ hield hij de deelnemers voor.

Enkele deelnemers druk bezig met het invullen van een evaluatieformulier

De interim-directeur, betoogde in zijn toespraak dat dit een goede start is, op weg naar de verzelfstandiging van de organisatie. ‘Dit was de eerste training voor de medewerkers van de griffies en het wordt betaald uit de eigen begroting die het Hof per 1 januari 2022 ter beschikking heeft. Het Hof wil voortdurend werken aan het duurzaam ontwikkelen van de medewerkers en er zullen daarom meerdere trainingen volgen,’ legde hij uit. Hij wees erop dat de medewerkers elkaar vooral moeten uitdagen als dingen mislopen door het als hun plicht te zien om elkaar erop te wijzen.

De uitreiking werd in een gemoedelijke sfeer afgesloten met een hapje en een drankje.