Overhandiging ‘SRiSbundel Strafprocesrechterlijke wet- en regelgeving’

5 oktober 2022

Op vrijdag 16 september 2022 heeft de president van het Hof van Justitie, mr. Iwan Rasoelbaks, de derde wettenbundel in ontvangst mogen nemen uit handen van de voorzitter van de Stichting voor de Rechtsorde in Suriname (SRiS), mr. Gerold Sewcharan. Hij werd daarbij vergezeld door mr. Benito Pick en mr. Ruby Wittenberg die ook betrokken zijn bij het SRiS gebeuren. De ‘SRiSbundel Strafprocesrechterlijke wet- en regelgeving’ is de eerste wettenbundel waarbij er gebruik is gemaakt van zogenoemde margewoorden, waardoor specifieke wetsartikelen gemakkelijk gevonden kunnen worden. Verder zijn zoals bij de vorige bundels alle wetswijzigingen tot heden erin verwerkt en zijn de memories van toelichting opgenomen.

In deze bundel is regelgeving waarmee elke burger te maken kan krijgen opgenomen. Deze bundel is daarom voor zowel de private sector alsook de publieke sector geschikt. Daarnaast is het ook bedoeld voor rechtenstudenten en – docenten en praktijkjuristen. Politie- en penitentiaire ambtenaren zullen er ook goed gebruik van kunnen maken vanwege hun taakstelling.

De stichting beoogt met deze derde bundel een bijdrage te leveren aan de algemene kennis van iedere burger als het gaat om de strafprocesrechterlijke wet- en regelgeving, waarbij die toegankelijk is voor een ieder.

De voorzitter van SRiS liet bij de overhandiging aan de president aantekenen dat heel binnenkort de vierde wettenbundel verschijnt handelende over wet- en regelgeving over het materieel strafrecht. Volgens Sewcharan is dit alles tot nu toe mogelijk geweest in goede samenwerking met De Nationale Assemblee (DNA) en het Departement van Binnenlandse Zaken. De kosten voor de bundels konden laag gehouden worden omdat de SRiS donaties heeft gehad van particuliere organisaties die ook het belang van een dergelijke ontsluiting naar waarde schatten.

In zijn dankwoord benadrukte de president de waarde van de professionele ontsluiting van wet- en regelgeving voor de rechtspraktijk en prees SRiS voor dit particulier initiatief. De president zegde toe om met de Minister van Justitie en Politie mr. Kenneth Amoksie in overleg te zullen treden teneinde na te gaan hoe zijn Departement kan bijdragen aan dit initiatief van SRiS om de kosten nog lager te doen uitpakken voor belangstellenden.