Overleg in verband met de conceptwet Belastingrechtspraak

3 augustus 2023

Op woensdag 2 augustus 2023 is op het Hof van Justitie het overleg aangevangen dat plaatsvindt in verband met de conceptwet Belastingrechtspraak. Thans is op het Ministerie van Financiën in voorbereiding de Wet Belastingrechtspraak en het Hof is geconsulteerd in verband met deze wet, met name om te adviseren omtrent de procedurele aspecten van de wet.

Het eerste concept van de Wet Belastingrechtspraak is ter advies rond maart 2022 door het Hof van Justitie ontvangen van het Ministerie van Financiën. Er zijn daarna enkele overlegmomenten geweest tussen het Hof en het Ministerie.

Thans heeft het Hof van Justitie, in het kader van de samenwerking met de Hoge Raad der Nederlanden, mr. Theo Groeneveld te gast die het Hof zal ondersteunen bij het verder voorbereiden van de adviezen rond de belastingrechtspraak. Mr. Groeneveld heeft jarenlang deel uitgemaakt van de belastingkamer van de Hoge Raad en is expert op het gebied van belastingrechtspraak.

V.l.n.r. mr. I. Rasoelbaks, mr. S. Ori, mr. M. Wijnerman, mr. dr. A. van Suilen, mr. A. Johanns, mr. T. Groeneveld, mr. I. Lachitjaran en mr. D. Sewratan tijdens het eerste overleg

Ook mr. dr. Arno van Suilen is te gast bij het Hof om in het overleg te participeren. Mr. dr. van Suilen is rechter in Nederland, heeft ook enkele jaren op de Antillen gewerkt in de belastingrechtspraak en is, evenals mr. Groeneveld, expert op het gebied van belastingrechtspraak. Hij is nauw betrokken geweest bij het voorbereiden van het concept door het Ministerie van Financiën.

Naast de President van het Hof en de gasten, nemen aan het overleg deel de deskundigen van het Ministerie van Financiën, mr. M. Wijnerman en mr. S. Ori en de vier leden van het Hof van Justitie, die aangewezen zijn als belastingrechters in de Raden van Beroep van de directe en indirecte belastingen.

De deliberaties duren tot maandag 7 augustus 2023. Naast de conceptwet zal ook overleg gepleegd worden met betrekking tot de opleiding van de rechters die belast zullen worden met de belastingrechtspraak in eerste aanleg en hoger beroep nadat de wet is geïmplementeerd.