Raadkamer zitting in verband met bezwaarschrift verdachte K.C. van 21 juni 2024

Door de advocaten mr. B. Pick en mr. M. Dubois is, namens hun cliënt K.C., een bezwaarschrift tegen de dagvaarding ingediend. K.C. wordt verdacht van money laundering. Het bezwaarschrift is op 21 juni 2024 in raadkamer door de kantonrechter behandeld.  De verdachte, die thans op vrije voeten verkeert, was aanwezig.

Ingevolge artikel 243 van het Wetboek van Strafvordering kan een verdachte die een dagvaarding heeft ontvangen, bij het gerecht dat zijn strafzaak zal behandelen, bezwaar aantekenen tegen die dagvaarding. Het bezwaarschrift zorgt ervoor dat de dagvaarding die door het Openbaar Ministerie is uitgebracht, vervalt. Dat betekent dat de zaak niet meer inhoudelijk kan worden behandeld, zolang op het bezwaarschrift niet onherroepelijk is beslist.

De kantonrechter zal na de behandeling van het bezwaarschrift een beslissing nemen. Indien het bezwaar gegrond wordt bevonden dan wordt de verdachte niet verder vervolgd. Indien het bezwaar ongegrond wordt beoordeeld dan bepaalt de kantonrechter wanneer de zaak behandeld zal worden. Tegen de beslissing van de kantonrechter kan hoger beroep aangetekend worden, zowel door het Openbaar Ministerie als de verdachte.

De advocaten hebben in het door hun ingediende bezwaarschrift gevraagd dat hun cliënt buiten vervolging wordt gesteld, onder andere, omdat hij enkel en alleen op basis van money laundering wordt vervolgd. De raadslieden zijn van mening dat daardoor sprake is van lichtvaardig dagvaarden.

De vervolging heeft in haar reactie de kantonrechter gevraagd dat het bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard. Zij vraagt dat de zaak inhoudelijk in behandeling wordt genomen.

Hierna hebben de verdediging en de vervolging in hun tweede beurt gereageerd op hetgeen naar voren is gebracht en zijn zij bij hun respectieve standpunten gebleven.

De verdachte is in de gelegenheid gesteld het woord te voeren in verband met het bezwaarschrift. Daarbij voerde de verdachte onder andere aan dat de zaken die zijn opgenomen in de dagvaarding onjuist zijn.

De kantonrechter zal op het bezwaarschrift beslissen op een nader te bepalen datum.

 

Paramaribo, 27 juni 2024

Communicatie Unit Hof van Justitie