Rechtspraak gedecentraliseerd naar Moengo en Brokopondo

14 december 2023

In verband met de decentralisatie van de rechtspraak werden op 4 en 13 december 2023 zittingslocaties geopend te respectievelijk Moengo in het district Marowijne en Brokopondo Centrum in het district Brokopondo. Rechter mr. M. Mettendaf opende de eerste zitting in beide districten. In Marowijne zullen de zittingen elke eerste maandag van elke maand plaatsvinden en in Brokopondo elke tweede woensdag van de maand. De rechtszaken die momenteel behandeld zullen worden zijn civiele zaken en kleine handelszaken.

Mr. Marie Mettendaf tijdens de behandeling van de eerste rechtszaak

De onthulling van het naambord op beide locaties is verricht door de president van het Hof van Justitie, mr. I. Rasoelbaks en de minister van Justitie en Politie, mr. K. Amoksi. Bij de onthulling in Brokopondo Centrum heeft de districtscommissaris van Brokopondo, L. Mendelzoon, ook deelgenomen aan de onthulling.

Het moment waarop het bord van de zittingszaal wordt onthuld in het district Brokopondo

De sprekers hebben tijdens hun speech de bewoners opgeroepen om gebruik te maken van de mogelijkheden die hen nu dichterbij huis worden geboden. Bij de opening in Moengo heeft de districtscommissaris, K. Domini, de dag van 4 december 2023 een historische dag genoemd voor de bewoners van Marowijne. Ze gaf aan dat de decentralisatie van de rechtspraak zeer kostenbesparend is voor de personen die voorheen helemaal naar Paramaribo moesten afreizen voor een zitting. Zij bedankte namens de gemeenschap van Marowijne het Hof van Justitie en het Ministerie van Justitie en Politie voor deze ontwikkeling. Mendelzoon heeft tijdens zijn speech in Brokopondo ook zijn erkentelijkheid uitgesproken aan het Hof van Justitie en het ministerie van Justitie en Politie om deze toegang voor rechtzoekende burgers te creëren. Hij gaf te kennen dat de bestuursdienst dit initiatief omarmt en volledige ondersteuning geeft omdat het te maken heeft met rechtszekerheid, rechtsbescherming en het waarborgen van de rechtsstatelijkheid. ‘Voor de rechtszoekende burger is het echt een handreiking en verlichting,’ gaf hij aan.

De aanwezigen tijdens de opening van de zittingslocatie in het district Brokopondo

De deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, E. Fraenk, haalde in haar speeches de uitdaging die met deze ontwikkeling voor de advocaten gepaard gaat, aan. ‘De huidige economische situatie in het land maakt het noodzakelijk dat advocaten in hun kantoorpraktijk goed nagaan welke uitgaven en kosten zij zich kunnen permitteren. Niet alle kosten kunnen op de cliënten worden afgewenteld omdat het honorarium daardoor voor menigeen onbetaalbaar wordt. Maar wie moet bijvoorbeeld de kosten betalen voor de rit naar Moengo/Brokopondo?,’  vroeg zij retorisch. Desondanks ziet zij het verplaatsen van zittingen naar de districten ook als een kans voor advocaten, omdat zij nu de mogelijkheid hebben om zich dichter bij de doelgroep te vestigen, dichter bij de potentiële cliënten.

De president van het Hof en de Minister van Justitie en Politie na de onthulling van het naambord in het district Marowijne

Amoksi heeft tijdens zijn toespraken benadrukt blij te zijn met de positieve vooruitgang die is geboekt voor de burgers van Brokopondo en Marowijne. Hij moedigde de plaatselijke bevolking aan om gebruik te maken van het recht en beloofde namens de regering en als minister altijd zijn ondersteuning te geven waar nodig en indien mogelijk.

De zittingslocatie van Marowijne is gevestigd in het gebouw van het commissariaat Marowijne Zuid-West in Moengo en de zittingslocatie van Brokopondo is gevestigd in het Multifunctioneel Centrum

Rasoelbaks, heeft een bijzonder woord van dank uitgebracht aan de commissie decentralisatie rechtspraak onder leiding van rechter mr. I. Lachitjaran. ‘Ik kan u zeggen dat de commissie hard heeft gewerkt om dit te realiseren – ongeveer een jaar lang – aftastende, ondersteunende en opbouwende besprekingen met alle relevante personen, functionarissen doelgroepen, ook binnen het Hof, daarom alle lof aan de voorzitter, leden en secretaris van deze commissie voor deze mijlpaal,’ hield hij de aanwezigen voor.