Uitspraak hoger beroep strafzaak verdachte R. Oedit van 3 juli 2023

Op 3 juli 2023 heeft het Hof van Justitie, bestaande uit Fungerend-President, mr. M. Mettendaf, en de leden mr. S. Punwasi en mr. D. Nanhoe uitspraak gedaan in de strafzaak in hoger beroep tegen verdachte R. Oedit.

Bij tussenvonnis d.d. 20 januari 2023 gewezen door het Hof van Justitie in deze strafzaak, is de verdachte ontvankelijk verklaard in zijn hoger beroep, zulks ondanks het verweer van het Openbaar Ministerie.

De verweren die door de verdediging waren opgeworpen betreffen onder andere:

  • overschrijding van de redelijke de termijn waarbinnen de zaak in hoger beroep moest worden behandeld; volgens de verdediging moest het Openbaar Ministerie hiervoor niet ontvankelijk worden verklaard;
  • misbruik van artikel 40 Rv.; het Openbaar Ministerie heeft volgens de verdediging, door aan medeverdachten van Oedit een beperking van het vrije verkeer met hun raadslieden op te leggen, die medeverdachten de kans gegeven in alle vrijheid bezwarende verklaringen te laten afleggen tegen Oedit; het Openbaar Ministerie heeft deze verklaringen als bewijs tegen Oedit gebruikt;
  • er is geen sprake van medeplegen, hooguit medeplichtigheid, en ook geen sprake van een nauwe en bewuste samenwerking.

Alle door de verdediging opgeworpen verweren zijn door de kamer verworpen.

In eerste aanleg is de verdachte op 18 januari 2021 bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 jaar en een geldboete van SRD 350.000,= , te vervangen door 12 maanden hechtenis. Ook zijn de inbeslaggenomen goederen verbeurd verklaard.

Volgens het Hof is uit het onderzoek in hoger beroep voldoende komen vast te staan welk aandeel de verdachte had in de bewezen verklaarde feiten. Het vonnis van de kantonrechter dat op 18 januari 2021 is uitgesproken, is met uitzondering van de strafmaat, bevestigd door het Hof. Verdachte Oedit is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaren onder aftrek van de tijd in hechtenis doorgebracht in Nederland en in Suriname en handhaving van de gevangenhouding. De geldboete en de verbeurdverklaring zijn bevestigd.

 

Paramaribo, 7 juli 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie