Uitspraak in Kort Geding R. Hooghart en de CLO vs M. Miskin op 27 oktober 2022

Op donderdag 27 oktober 2022 heeft de kantonrechter mr. S.J.S. Bradley vonnis gewezen in het kort geding van de heer R. Hooghart en de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) tegen de heer M. Miskin. De heer Hooghart heeft in december van het vorig jaar een rechtszaak aanhangig gemaakt tegen de heer Miskin. Partijen twisten over de vraag wie de rechtmatige voorzitter is van de CLO. De heer Hooghart en de CLO vorderen onder andere dat het de heer Miskin verboden wordt om zich te gedragen als voorzitter van de CLO.

De heer Hooghart en de CLO werden vertegenwoordigd door advocaat mr. N.U. van Dijk en de heer Miskin werd bijgestaan door advocaat mr. V.V.C. Pique.

De kortgedingrechter is tot het oordeel gekomen dat het aannemelijk is dat de bestuursverkiezingen gehouden op 27 augustus 2021, tijdens welke verkiezingen de heer Miskin tot voorzitter is gekozen, niet rechtsgeldig zijn gehouden. Naar het oordeel van de kortgedingrechter zijn voorafgaand aan de bestuursverkiezing en tijdens de bestuursverkiezing de statutaire bepalingen met betrekking tot onder andere de beƫindiging van het lidmaatschap van de CLO en de bepaling met betrekking tot het quorumvereiste, niet in acht genomen. Om die reden heeft de kantonrechter de heer Miskin een verbod opgelegd om zich als voorzitter van de CLO te gedragen, totdat in een bodemprocedure over het geschil is beslist. Ook mag hij geen activiteiten ontplooien namens de CLO, op straffe van een dwangsom.

De kortgedingrechter heeft in het vonnis opgenomen dat de heer Hooghart en de heer Miskin binnen vier maanden na de uitspraak het geschil aan de bodemrechter moeten voorleggen. Een bodemprocedure is een civiele rechtszaak waarin diepgaand onderzoek gedaan wordt naar een geschil tussen partijen. Daarbij kunnen partijen ook getuigenbewijs aanbieden om hun gronden en stellingen te bewijzen. In de bodemprocedure zal diepgaand onderzoek plaatsvinden naar de rechtsgeldigheid van de verkiezingen gehouden op 27 augustus 2021.

Het vonnis kunt u hier nalezen.

 

Paramaribo, 8 november 2022

Communicatie Unit Hof van Justitie