Uitspraak in kort geding Staatsolie tegen Stichting Probios en K. Sleur

Op 9 februari 2023 heeft de kortgedingrechter uitspraak gedaan in de zaak die de Staatsolie Maatschappij Suriname NV heeft aangespannen tegen twee gedaagden, namelijk de Stichting Foundation to Protect our Biodiversity Suriname, afgekort Probios, en dhr. K.E. Sleur.

Staatsolie maakte de zaak aanhangig omdat zij van mening is dat uitlatingen die gedaagden tijdens een persconferentie hadden gedaan beledigend en onrechtmatig waren jegens Staatsolie.

De kantonrechter heeft overwogen dat partijen strijden over de juistheid van de door hun verrichte onderzoeken. Naar het oordeel van de kantonrechter zal diepgaand onderzoek moeten plaatsvinden, waarvoor het kort geding zich niet leent. Om die reden heeft de kantonrechter partijen verwezen naar de gewone wijze van rechtspleging en de vordering afgewezen.

Staatsolie is tegen het vonnis in hoger beroep gegaan.

 

Paramaribo, 21 maart 2023

Communicatie Unit Hof van Justitie