Werkbezoek Voorzitter van de Raad voor de rechtspraak

9 januari 2023

Vanaf maandag 9 januari 2023 is de Voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, dhr. mr. Hendrik Naves, op werkbezoek bij de President van het Hof van Justitie Suriname, dhr. mr. Iwan Rasoelbaks, in het kader van de voortzetting van de samenwerking die reeds in werking is tussen de Raad voor de rechtspraak en het Hof van Justitie Suriname. De Raad voor de rechtspraak bestaat sinds januari 2002 in Nederland. Het is een overkoepelend bestuur van rechtbanken, gerechtshoven, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep. De Raad houdt toezicht en zorgt ervoor dat rechters hun werk goed kunnen doen door bijvoorbeeld kennis toegankelijk te maken. Verder komt zij op voor de belangen van de rechtspraak in de politiek. De voorzitter zal tijdens dit werkbezoek vergezeld worden door mevr. Lieke Kosters. Zij is de senior-beleidsmedewerker buitenland.

Voorzitter van de Raad voor de rechtspraak en de President van het Hof van Justitie Suriname

Tijdens het werkbezoek zullen de gebieden van samenwerking breedvoerig worden besproken en uitgewerkt. Het streven is om te komen tot een vijfde addendum. In 2018 was het laatste addendum getekend. De gebieden van samenwerking die toen waren opgenomen in het addendum zijn:

  • Technische bijstand bij het opstellen van het basis-verzelfstandigingsplan
  • Ondersteuning bij de uitvoering van het verzelfstandigingsplan
  • Bedrijfsvoering
  • Invoering integraal management en sectorale inrichting
  • Afdeling Communicatie
  • EU-Project Support Effectiveness of Criminal Justice Systems in the Caribbean

Het Hof van Justitie is reeds geruime tijd bezig met enkele programma’s ter modernisering en verbetering (versnelling van de rechtspraak), vandaar dat het werkbezoek in verband met vermelde ondersteuning van de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak bijzonder op prijs wordt gesteld.

Naast de formele besprekingen tussen de delegatie en het management team van het Hof van Justitie zal er ook een kennismaking zijn met het Centrum voor Democratie en Rechtspleging (CDR) die als co-applicant belast is met de uitvoering van de verschillende opleidingen voor de Rechterlijke Macht uit het EU-fonds. Verder zullen er rondleidingen worden verzorgd in de gerechtsgebouwen Hof Civiel, Kanton Civiel en Kanton Straf. Op vrijdag 13 januari 2023 zal de delegatie deelnemen aan een panel in het kader van de Raio Opleiding Civiel.

De delegatie vertrekt op 14 januari 2023 terug naar Nederland.