LEGALISATIE

HVJ-41

 

Bekendmaking

Afdeling Legalisatie

 

Paramaribo, 2 juli 2020

Zoals algemeen bekend is de totale lockdown met ingang van 21 juni jl. opgeheven, waarbij van overheidswege is aangegeven dat instanties wederom normale openingstijden kunnen aanhouden, met inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen. Te dien einde zal tot nader orde, de dienstverlening vanuit de afdeling Legalisatie, als volgt plaatsvinden:

Documenten kunnen op 2 manieren ter legalisatie worden aangeboden:

Via e-mail op: hvj.legalisatie@gmail.com (verkorte procedure)     

 1. In het e-mail bericht worden de documenten die ter legalisatie worden aangeboden, vermeld. Een scan of foto van deze documenten wordt als bijlage gevoegd bij de e-mail, zodat deze gelijk gescreend kunnen worden.
 2. Na ontvangst van het e-mailbericht, wordt vanuit de afdeling vervolginstructies gegeven. Deze instructies kunnen per geval verschillen.
 3. Indien na de screening de gemailde scans/foto’s van de documenten zijn geaccordeerd, verneemt de indiener via de mail op welke datum de originele documenten ter legalisatie kunnen worden ingediend en afgehaald op de Griffie van het Hof van Justitie.

 Deponering in de drop-box op de Griffie: (reguliere procedure)

 1. De documenten worden in een gesloten enveloppe gedeponeerd in de daarvoor bestemde drop-box bij het gebouw van het Hof van Justitie elke maandag, woensdag en vrijdag tussen 07.30 –10.00 uur.    
 1. De gesloten enveloppe dient, naast de te legaliseren documenten, het volgende te bevatten:
 • fotokopie legitimatiebewijs van de indiener;
 • telefoonnummer waarop de indiener te bereiken is;
 • een bewijsstuk ter eventuele bespoediging;
 • een opgave van het aantal documenten dat dient te worden gelegaliseerd;
 • gepast geld in SRD naar rato van het aantal documenten; per document dient SRD 10,– (Tien Surinaamse dollars) te worden betaald.
 1. De inhoud van de enveloppe wordt gecontroleerd en indien deze niet voldoet, wordt de indiener hier telefonisch van op de hoogte gesteld. Indien de inhoud na controle is geaccordeerd, wordt de indiener telefonisch aangegeven op welke datum de gelegaliseerde stukken kunnen worden afgehaald. De afhaaldagen zijn des dinsdags en donderdags van 09.00 – 12.00 uur.

Voor nadere informatie is de afdeling dagelijks tussen 08.00 – 10.00 uur te bereiken op het telefoonnummer 427197, toestel 2311 en 2304

Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr


 

HvJ-09

                                BEKENDMAKING LEGALISATIE

In verband met het voorkomen van besmetting van het personeel met het corona COVID-19 virus, wordt het volgende bekendgemaakt:

 • ingaande donderdag 2 april 2020 zal de balie, tot nader orde, gesloten zijn;
 • voor het indienen van alleen spoedgevallen die te maken hebben met: een overlijdensgeval, ziekte of studie doeleinden, is de afdeling wel te bereiken voor het maken van een afspraak op het telefoonnummer 427197 tst 2311 en 2304 van 08.00 – 10.00 uur en op het email adres legalisatiehvj@gmail.com;
 • voor het indienen van documenten die niet aan de hiervoor gestelde vereisten voldoen, gelieve u nadere berichten te volgen via de website van het Hof van Justitie rechtspraak.sr en de media;

Wij rekenen op uw begrip en hopen u bij normalisering van de situatie in ons land wederom optimaal van dienst te kunnen zijn.

Paramaribo, 1 april 2020

De Griffier van het Hof van Justitie

Mr. M.E. van Genderen – Relyveld

_________________________________________________________________

HvJ-07

 

                               BEKENDMAKING LEGALISATIE

In verband met het voorkomen van besmetting van personen met het Coronavirus  (COVID-19), wordt het volgende bekendgemaakt:

 • ingaande maandag 23 maart 2020 zal de balie, tot nader orde, voor het indienen van alleen spoedgevallen die te maken hebben met: een overlijdensgeval, ziekte of studie doeleinden, open zijn van 09.00 – 10.00 uur;
 • voor het indienen van documenten die niet aan de hiervoor gestelde vereisten voldoen, gelieve u nadere berichten te volgen via de website van het Hof van Justitie www.rechtspraak.sr en de media;
 • voor informatie is de afdeling te bereiken op het telefoonnummer 427197 tst 2311 en 2304 van 08.00 – 10.00 uur; en op het email adres  legalisatiehvj@gmail.com

Wij rekenen op uw begrip en hopen u bij normalisering van de situatie in ons land wederom optimaal van dienst te kunnen zijn.

Paramaribo, 19 maart 2020

De Griffier van het Hof van Justitie

Mr. M.E. van Genderen – Relyveld