UNIT FAMILIE

HVJ-35

Bekendmaking Unit Familie

Mededeling in verband met de zittingen van de Unit Familie voor de periode 16 juni 2020 tot en met 30 juni 2020

 

Paramaribo, 15 juni 2020

De zittingen worden als volgt uitgesteld:

Echtscheiding/ scheiding en deling zitting (reguliere zitting die wordt gehouden op de 4e maandag van de maand):

 • Van 22 juni 2020 naar 6 juli 2020;

Voogdijvoorziening na echtscheiding (reguliere zittingen die worden gehouden op de 1e, 2e en 3e en 4e dinsdag van de maand):

 • Van 23 juni 2020 naar 28 juli 2020;

Voogdij natuurlijke kinderen/omgangsregeling (reguliere zittingen die worden gehouden op de 2e en de 4e woensdag van de maand):

 • Van 24 juni 2020 naar 12 augustus 2020;

Gezag overig (ontzettingen, ontheffingen, adoptie, betwisting/toestemming erkenning, ontkenning wettigheid onder curatele stelling, uithuisplaatsing, onder toezichtstelling en alimentatie (reguliere zittingen die worden gehouden op de 2e en de 4e maandag van de maand:

 • Van 22 juni 2020 naar 12 oktober 2020;

Aanbieding echtscheiding / verzoeningscomparitie (de zittingen die worden gehouden op de 1e, 2e, 3e, en 4e donderdag van de maand:

 • Van 18 juni 2020 naar 13 augustus 2020;
 • Van 25 juni 2020 naar 13 augustus 2020.

 Burgerlijke stand extra Judicieel (de zitting die wordt gehouden op de 2e woensdag van de maand;

 • Uitstel van de zitting van 24 juni 2020 naar 28 juli 2020 blijft gehandhaafd.

Beschermingsbevelen:

 • Tot en met 15 juli 2020 zullen alleen zaken van uiterst urgente aard in behandeling worden genomen.

Voor alle andere familiezaken geldt eveneens dat tot en met 15 juli 2020 alleen zaken van uiterst urgente aard in behandeling worden genomen.

Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr


HVJ-24

Bekendmaking

Uitstel zittingen Unit Familie

 

Paramaribo, 3 juni 2020

Vanwege de verscherpte covid-19 maatregelen, die op 02 juni 2020 zijn ingegaan worden de zittingen van de familiesector nader als volgt uitgesteld.

Voogdijvoorziening na echtscheiding (reguliere zittingen die worden gehouden op de 1e, 2e en 3e en 4e dinsdag van de maand):

 • Van 2 juni 2020 naar 21 juli 2020;
 • Van 9 juni 2020 naar 28 juli 2020;
 • Van 16 juni 2020 naar 21 juli 2020.

Voogdij natuurlijke kinderen/omgangsregeling (reguliere zittingen die worden gehouden op de 2e en de 4e woensdag van de maand):

 • Van 10 juni 2020 naar 22 juli 2020.

Gezag overig (ontzettingen, ontheffingen, adoptie, betwisting/toestemming erkenning, ontkenning wettigheid onder curatele stelling, uithuisplaatsing, onder toezichtstelling en alimentatie (reguliere zittingen die worden gehouden op de 2e en de 4e maandag van de maand:

 • Van 8 juni 2020 naar 10 aug 2020.

Aanbieding echtscheiding/verzoeningscomparitie (de zittingen die worden gehouden op de 1e, 2e, 3e, en 4e donderdag van de maand:

 • Van 4 juni 2020 naar 6 augustus 2020;
 • Van 11 juni 2020 naar 6 augustus 2020.

Burgerlijke stand extra Judicieel (de zitting die wordt gehouden op de 2e woensdag van de maand;

 • Van 3 juni 2020 naar 28 juli 2020;
 • Van 24 juni 2020 naar 28 juli 2020.

 Beschermingsbevelen:

Tot en met 15 juli 2020 zullen alleen zaken van uiterst urgente aard in behandeling worden genomen.

Voor alle andere familiezaken geldt eveneens dat tot en met 15 juli 2020 alleen zaken van uiterst urgente aard in behandeling worden genomen.

Voor nadere informatie is de unit Familie te bereiken op het e-mailadres: unit.familie@gmail.com. De unit is tussen 07.00 en 12.00 uur tevens te bereiken op telefoon 470300 toestel 258 of 260.  Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr.


HVJ-18

Bekendmaking Unit Familie

Paramaribo, 28 april 2020

In verband met de bekendmaking van het Hof van Justitie de dato 17 maart 2020 betreffende de aanpassing van de dienstverlening van het Hof van Justitie worden de zittingen van de familiesector nader als volgt uitgesteld.

Echtscheiding/scheiding en deling (reguliere zittingen die worden gehouden op de 4e maandag van de maand):

De nieuwe zaken worden behandeld en de uitgestelde zaken en vonnissen zullen worden uitgesteld van 27 april 2020 naar 22 juni 2020. Comparities en enquêtes worden ook uitgesteld naar 22 juni 2020.

Voogdijvoorziening na echtscheiding (reguliere zittingen die worden gehouden op de 1e, 2e en 3e en 4e dinsdag van de maand):

 • Van 21 april 2020 naar 16 juni 2020;
 • Van 28 april 2020 naar 9 juni 2020;
 • Van 5 mei 2020 naar 7 juli 2020;
 • Van 12 mei 2020 naar 23 juni 2020.

Voogdij natuurlijke kinderen/omgangsregeling (reguliere zittingen die worden gehouden op de 2e en de 4e woensdag van de maand):

 • Van 22 april 2020 naar 27 mei 2020;
 • Van 13 mei 2020 naar 10 juni 2020.

Gezag overig (ontzettingen, ontheffingen, adoptie, betwisting/toestemming erkenning, ontkenning wettigheid onder curatele stelling, uithuisplaatsing, onder toezichtstelling en alimentatie (reguliere zittingen die worden gehouden op de 2e en de 4e maandag van de maand:

 • Van 27 april 2020 naar 8 juni 2020;
 • Van 11 mei 2020 naar 22 juni 2020.

Aanbieding echtscheiding/verzoeningscomparitie (de zittingen die worden gehouden op de 1e, 2e, 3e, en 4e donderdag van de maand:

 • Van 16 april 2020 naar 4 juni 2020;
 • Van 23 april 2020 naar 4 juni 2020.
 • Van 7 mei 2020 naar 11 juni 2020;
 • Van 14 mei 2020 naar 18 juni 2020.

Burgerlijke stand extra Judicieel (de zitting die wordt gehouden op de 2e woensdag van de maand;

Van 13 mei 2020 naar 24 juni 2020;

 Beschermingsbevelen:

Tot en met 15 mei 2020 zullen alleen zaken van uiterst urgente aard in behandeling worden genomen.


HVJ-16

BEKENDMAKING UNIT FAMILIE 

 

De behandeling van nieuwe zaken op de Burgerlijke Stand en Extra Judiciële zitting van woensdag 13 mei 2020:

 

De Burgerlijke Stand zitting bestaat uit nieuwe zaken en uitgestelde zaken om 13:00 uur.

De Extra Judiciële zitting bestaat uit uitspraken, nieuwe zaken en uitgestelde zaken om 08:30 uur.

 1. De nieuwe en uitgestelde Burgerlijke Stand zaken worden uitgesteld naar woensdag 24 juni 2020 om 13:00 uur.
 2. De uitsprakenen uitgestelde zaken van Extra Judicieel worden uitgesteld naar woensdag 24 juni 2020 om 08:30 uur.
 3. De nieuwe Extra Judiciële zaken zullen op woensdag 13 mei 2020 worden behandeld en wel volgens de oproepingsbeschikkingen om 08:30 uur en wel als volgt:

Zaken waar er geen exploten van oproeping zijn ontvangen zullen van de rol worden afgevoerd behalve als digitaal uiterlijk binnen één week na de zitting om 12:00 uur des middags wordt gevraagd voor een nadere oproepingsdatum.

Degenen die in persoon procederen, dus geen procesgemachtigde hebben, zullen worden toegelaten tot de zittingszaal van de Griffie voor de behandeling van hun zaak.

Het voor eis te concluderen dient door de advocaten of gemachtigden zoveel als mogelijk digitaal te geschieden.

Degene die zich wenst te stellen voor de opgeroepen gedaagde(n) dient dit ook zoveel als mogelijk digitaal te doen.

Het concluderen van eis (of aanhouding voor conclusie van eis) als ook het “stellen” dient uiterlijk op dinsdag 12 mei 2020 om 12:00 u. plaats te vinden. Op een eerder tijdstip of een eerdere dag is ook mogelijk.

Zowel het digitaal concluderen van eis als het “stellen” vindt plaats onder verwijzing naar de zitting, de datum en het A.R. nummer (bijv. EJ 13 mei 2020, 18-2345) en de naam of namen van de partijen waarvoor men opkomt. Tevens dient men een kopie van dat bericht te verzenden naar de (gemachtigde van de) eiser(s).

Aan de advocaten zal een e-mailbericht gestuurd worden waarin de ontvangst van de conclusie van eis of het stellen wordt bevestigd door de griffier.

Indien er stukken overgelegd moeten worden, kan dit binnen twee werkdagen in hard copy ter Griffie worden ingediend.

Alle e-mail correspondentie als hierboven dient te worden verzonden naar: unit.familie@gmail.com.

Verder: Voor info is de Familie Unit te bereiken op het e-mailadres: unit.familie@gmail.com. De unit is tussen 07.00 en 12.00 uur te bereiken op telefoon 470300 toestel  258 of 260.  Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te  raadplegen: www.rechtspraak.sr

Paramaribo, 22 april 2020,

Namens de coördinator van Unit Familie, mr. S.S.S. Wijnhard

De substituut-griffier, mr. S. Andea


HvJ-14

BEKENDMAKING UNIT FAMILIE

De behandeling van nieuwe zaken op de echtscheidings / scheiding en delingszitting  van maandag 27 april 2020:

 

Deze zitting bestaat uit uitspraken,  nieuwe zaken en uitgestelde zaken. Na 12.00 uur:  comparities en enquetes.

 1. De uitspraken worden uitgesteld naar maandag 22 juni 2020.
 2. De uitgestelde zaken worden uitgesteld naar maandag 22 juni 2020
 3. De comparities en enquetes worden uitgesteld naar maandag 22 juni 2020
 1. De nieuwe zakenzullen worden behandeld en wel volgens de oproepingsbeschikkingen om 08.30 uur des voormiddag en wel als volgt:
 • Zaken waar ergeen exploten van oproeping zijn ontvangen zullen van de rol worden afgevoerd behalve als digitaal uiterlijk op 27 april om 08.00 v.m. wordt gevraagd voor een nadere oproepingsdatum.
 • Degenendie in persoon procederen, dus geen procesgemachtigde hebben, zullen worden toegelaten tot de zittingszaal van de Griffie voor de behandeling van hun zaak.
 • Het vooreis concluderen dient door de advocaten of gemachtigden zoveel als mogelijk digitaal te geschieden.
 • Degene die zichwenst te stellen voor de opgeroepen gedaagde(n) dient dit ook zoveel als mogelijk digitaal te doen.
 • Het concluderen van eis(of aanhouding voor conclusie van eis) als ook het “stellen” dient uiterlijk op maandag 27 april 2020 om 08.00 v.m. plaats te vinden. Op een eerder tijdstip of een eerdere dag is ook mogelijk.
 • Zowel het digitaal concluderen van eis als het “stellen”, evenals andere correspondentie voor deze zitting vindt plaats onder vermelding als onderwerp van het emailbericht van: de datum van de zitting, het woord “scheiding” en het AR nummer en de naam of namen van de partijen waarvoor men opkomt (bijvoorbeeld: 27 april 2020/ scheiding/18-2345/ naam partijen). Tevens dient men een kopie van dat bericht te verzenden naar de (gemachtigde van de) eiser(s).
 • Aan de advocaten zal een emailbericht gestuurd worden waarin de ontvangst van de conclusie van eis of het stellen of andere berichten wordt bevestigd door de griffier.
 • Dedatum voor conclusie van antwoord in de behandelde nieuwe zaken wordt vastgesteld op maandag 22 juni 2020 om 08.30 v.m. (let wel: onder voorbehoud).
 • Alle e-mail correspondentie als hierboven dient te worden verzonden naar: unit.familie@gmail.com.

 Verder: Voor info is de Familie Unit te bereiken op het e-mailadres: unit.familie@gmail.com. De unit is tussen 07.00 en 12.00 uur te bereiken op telefoon 470300 toestel  258 of 260.  Voor actuele berichtgeving omtrent de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr.

Paramaribo, 17 april 2020,

Namens de coördinator van Unit Familie, mr. S.S.S. Wijnhard

De substituut-griffier, mr. S. Andea

________________________________________________________________________________

HvJ-13

(vervallen en vervangen door HVJ-18)

Bekendmaking

Uitstel zittingen Unit Familie

 

Paramaribo, 14 april 2020

In verband met de bekendmaking van het Hof van Justitie de dato 17 maart 2020 betreffende de aanpassing van de dienstverlening van het Hof van Justitie worden de zittingen van de familiesector nader als volgt uitgesteld.

Echtscheiding/scheiding en deling (reguliere zittingen die worden gehouden op de 4e maandag van de maand):

 • De nieuwe zaken worden behandeld en de uitgestelde zaken en vonnissen zullen worden uitgesteld van 27 april 2020 naar 22 juni 2020. Comparities en enquêtes worden ook uitgesteld naar 22 juni 2020.

Voogdijvoorziening na echtscheiding (reguliere zittingen die worden gehouden op de 1e, 2e en 3e en 4e dinsdag van de maand):

 • Van 21 april 2020 naar 16 juni 2020;
 • Van 28 april 2020 naar 9 juni 2020;
 • Van 5 mei 2020 naar 7 juli 2020;
 • Van 12 mei 2020 naar 23 juni 2020.

Voogdij natuurlijke kinderen/omgangsregeling (reguliere zittingen die worden gehouden op de 1e en de 2e woensdag van de maand):

 • Van 22 april 2020 naar 27 mei 2020;
 • Van 13 mei 2020 naar 10 juni 2020.

Gezag overig (ontzettingen, ontheffingen, adoptie, betwisting/toestemming erkenning, ontkenning wettigheid onder curatele stelling, uithuisplaatsing, onder toezichtstelling en alimentatie (reguliere zittingen die worden gehouden op de 2e en de 4e maandag van de maand:

 • Van 27 april 2020 naar 8 juni 2020;
 • Van 11 april 2020 naar 22 juni 2020.

Aanbieding echtscheiding/verzoeningscomparitie (de zittingen die worden gehouden op de 1e, 2e, 3e, en 4e donderdag van de maand:

 • Van 16 april 2020 naar 4 juni 2020;
 • Van 23 april 2020 naar 4 juni 2020.

Burgerlijke stand extra Judicieel (de zitting die wordt gehouden op de 2e woensdag van de maand;

 • Van 13 mei 2020 naar 24 juni 2020;

Beschermingsbevelen:

 • Tot en met 15 mei 2020 zullen alleen zaken van uiterst urgente aard in behandeling worden genomen.

_____________________________________________________________________________

HvJ-06

                         BEKENDMAKING

Met verwijzing naar de bekendmaking van het Hof van Justitie de dato 17 maart 2020 betreffende de gewijzigde dienstverlening, maakt de Griffier der Kantongerechten bekend dat de zittingen in de familiesector als volgt worden uitgesteld:

Echtscheiding/scheiding en deling
Op de zitting van 23 maart 2020 worden alleen de nieuwe zaken in behandeling genomen.
De uitspraken, uitgestelde zaken, comparities en enquêtes worden uitgesteld naar 27 april 2020.

Voogdijvoorziening na echtscheiding:
De zittingen worden als volgt uitgesteld:
van 17 maart 2020 naar 5 mei 2020;
van 24 maart 2020 naar 12 mei 2020;
van 7 april 2020 naar 21 april 2020;
van 14 april 2020 naar 26 mei 2020.

Voogdij natuurlijke kinderen/omgangsregeling
De zittingen worden als volgt uitgesteld:
van 25 maart 2020 naar 22 april 2020;
van 8 april 2020 naar 13 mei 2020.

Gezag overig/alimentatie
De zitting van 23 maart 2020 wordt uitgesteld naar 27 april 2020.

Aanbieding echtscheiding/verzoeningscomparitie
De zittingen worden als volgt uitgesteld:
19 maart 2020 naar 07 mei 2020;
26 maart 2020 naar 14 mei 2020;
2 april 2020 naar 21 mei 2020;
9 april 2020 naar 28 mei 2020.
Er zullen geen aanbiedingen plaatsvinden tot en met 15 april 2020.

Burgerlijke Stand, extra judicieel en openbare verkopen:
De zitting van 8 april 2020 wordt uitgesteld naar 13 mei 2020.

Beschermingsbevelen:
Tot en met 15 april 2020 zullen alleen zaken van uiterst urgente aard in behandeling worden genomen.

Voor actuele informatie, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen www.rechtspraak.sr

Paramaribo, 18 maart 2020

De Griffier voornoemd,

Mr. L.J. van Bossé