UNIT HOF STRAF

HVJ-47

BEKENDMAKING

IN VERBAND MET DE VOORTGANG VAN STRAFZITTINGEN

 

Paramaribo, 26 juli 2020

Naar aanleiding van de besmetting van een medewerker van de Parketwacht met het Covid-19 virus, geldt met ingang van maandag 27 juli, het volgende:

De strafzittingen in eerste aanleg en in hoger beroep vinden zoveel als mogelijk voortgang. Echter zal het horen van verdachten uitsluitend telefonisch plaatsvinden. Op de zittingen zullen steeds aanwezig zijn de rechter(s), de vervolgingsambtenaar en de griffier.

Advocaten kunnen ervoor kiezen om bij het telefonisch verhoor van hun cliënt, aanwezig te zijn op de zitting, of op de plek waar de verdachte in detentie is. Advocaten die zich tussen 17 en 24 juli hebben opgehouden in de ruimte van de Parketwacht, wordt gevraagd zich niet naar het gerechtsgebouw te begeven. Indien nodig kunnen deze advocaten een collega vragen voor hen waar te nemen op de zitting. Publiek en pers worden vooralsnog niet toegelaten tot de zittingen.

Voor degenen die zich naar het gerechtsgebouw begeven, geldt dat de temperatuur in de halsstreek zal worden gemeten met een afstandsthermometer. Indien de temperatuur hoger is dan 37.5 graden Celsius, wordt betrokkene niet toegelaten. Een ieder die het gebouw betreedt, zal voorzien dienen te zijn van een deugdelijke mond- en neusbedekking, die opgehouden dient te worden zolang men zich in het gebouw bevindt. Bij het betreden van het gebouw dienen de handen ontsmet te worden met de beschikbaar gestelde sanitizer. Voorts dient een onderlinge afstand van 1.5 – 2 meter in acht te worden genomen.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de unit kanton straf op het telefoonnummer 427197 toestel 4260 en 4220, en via e-mail unit.kantonstraf@gmail.com, alsook met de unit hof straf op het telefoonnummer 427197 toestel 4217 en 4227 en via e-mail unit.hofstraf@gmail.com.


HVJ-38

Bekendmaking

Unit Hof Straf

 

Paramaribo, 23 juni 2020

De Griffie van het Hof van Justitie, afdeling Strafzaken Hoger Beroep, gevestigd aan de Mgr. Wulfingstraat nr. 5 te Paramaribo, maakt bekend dat – ter voorkoming van besmetting van personen met het corona virus – vooralsnog geen openbare terechtzittingen en raadkamerzittingen zullen worden gehouden

Het indienen van verzoekschriften ex artikel 54c WvSv, dient te geschieden bij het kabinet van de rechter-commissaris, in hard copy en per mail op het e-mail adres kabinetrc@gmail.com.

Brieven en verzoekschriften op grond van artikel 61 WvSv, dienen tussen 07.30 en 14.30 uur te worden gemaild naar het e-mail adres unit.hofstraf@gmail.com, en moeten daarnaast worden gedeponeerd in de dropbox strafhof bij de wacht in het gerechtsgebouw, iedere werkdag van 07.30 tot 14.30 uur.

Voor nadere informatie omtrent zaken en/of zittingen en de digitale raadkamerprocedure op grond van o.a. de artikelen 54c en 61 WvSv, kan eveneens gemailed worden naar unit.hofstraf@gmail.com. Via dit emailadres zult u op werkdagen tussen 07.30 en 14.30 uur worden voorzien van de gevraagde informatie.

De Griffier van het Hof van Justitie,

Namens deze,

(mr. G.A. Kisoensingh – JangbahadoerSingh, wnd. Substituut Griffier)


HVJ-28

Bekendmaking Unit Hof Straf

 

Paramaribo, 4 juni 2020

De Griffie van het Hof van Justitie, afdeling Strafzaken Hoger Beroep, gevestigd aan de Mgr. Wulfingstraat no. 5, maakt bekend dat – in verband met de door de regering aangekondigde lockdown – vooralsnog geen openbare strafzittingen in hoger beroep, noch raadkamerzittingen zullen worden gehouden.

Voor de raadkamerprocedures op grond van o.a. artikel 54-c en artikel 61 van het Wetboek van Strafvordering, zal in deze periode een digitale procedure worden gevolgd, waarbij de verzoekschriften kunnen worden gemaild naar het email adres unit.hofstraf@gmail.com. Vanuit dit e-mail adres zullen nadere instructies worden verstrekt omtrent de verdere afhandeling van de verzoekschriften.

De Griffier van het Hof van Justitie

Namens deze,

Mr. G.A. Kisoensingh-JangbahadoerSingh

Wnd. Substituut Griffier