UNIT RECHTER COMMISSARIS

HVJ-32

Bekendmaking

Kabinet van de Rechter-Commissaris in Strafzaken

 

Paramaribo, 8 juni 2020

In verband met de door de regering ingestelde lock-down, zullen de verrichtingen op het Kabinet van de Rechter-Commissaris is Strafzaken, vooralsnog als volgt plaatsvinden:

Verzoekschriften ex artikel 54a SV dienen gemaild te worden naar het e-mailadres kabinetrc@gmail.com met een c.c. naar het secretariaat van de Hoofdofficier van Justitie op het email adres sechfdovj@gmail.com en het Wnd. Hoofd Administratie Strafzaken van het Openbaar Ministerie, dhr. A. Rathipal op het email adres arathipal@hotmail.com.

Bij de behandeling van de rechtmatigheidstoetsen, vorderingen tot bewaring en verzoekschriften ex art. 54a Sv. zal de rechter-commissaris in beginsel op de inhoud van het dossier beslissen. Indien de rechter-commissaris dit nodig acht, zal de verdachte telefonisch worden gehoord. Indien de verdachte een gemachtigde heeft, zal deze zijn/haar reactie op vorderingen van het Openbaar Ministerie mailen naar het e-mail adres kabinetrc@gmail.com, opdat deze kan worden meegenomen bij het besluit van de rechter-commissaris.

Voor nadere informatie omtrent het vorengaande, kan in contact getreden worden met de griffier van de rechter-commissaris op het e-mail adres kabinetrc@gmail.com of de telefoonnummers 08729051 en 08663433.

Voor actuele informatie gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen: www.rechtspraak.sr


HVJ-19

 

Bekendmaking Unit Rechter Commissaris in Strafzaken
Digitale indiening verzoekschriften ex art. 54a SV

In verband met het voorkomen van besmetting van personen met het Corona virus (Covid 19), is de dienstverlening van de rechterlijke organisatie al geruime tijd aangepast. In dit kader geldt met ingang van maandag 4 mei 2020, dat verzoekschriften ex artikel 54a SV, vooraf dienen te worden gemaild naar het e-mailadres kabinetrc@gmail.com met een c.c. naar het  secretariaat van de Hoofdofficier van Justitie op het email adres sechfdovj@gmail.com en het Wnd. Hoofd Administratie Strafzaken van het Openbaar Ministerie, dhr. A. Rathipal op het email adres arathipal@hotmail.com.

Het verzoekschrift dient tevens – conform het regulier gebruik – zo spoedig mogelijk in hard copy te worden ingediend op het kabinet van de rechter-commissaris. Als datum van indiening van het verzoekschrift geldt de datum waarop het verzoekschrift in hard copy is ingediend op het kabinet van de rechter-commissaris.

Voor nadere informatie kunt u desgewenst op iedere werkdag tussen 08.00 – 12.00 uur in contact treden met het kabinet van de rechter commissaris, telefoon 427197, toestel 4252 of 4247 (administratie) en toestel 4251 of 4255 (griffiers), en het e-mail adres kabinetrc@gmail.com. Voor actuele informatie betreffende de dienstverlening, gelieve u regelmatig de website van het Hof van Justitie te raadplegen www.rechtspraak.sr.

Paramaribo, 28 april 2020

mr. E. Ommen-Dors

Griffier kabinet rechter-commissaris in Strafzaken