Contact


Het Gerechtsgebouw aan het Onafhankelijkheidsplein no 4 te Paramaribo

In dit gerechtsgebouw worden de civiele zittingen in hoger beroep en de zittingen in ambtenarenzaken gehouden.

In dit gebouw zijn tevens ondergebracht:

De Griffie van het Hof van Justitie Civiele Zaken en Ambtenarenzaken
Secretariaat

telefoon 427197, toestel 2315

Afdeling Civiele Zaken en Ambtenarenzaken

telefoon 427197, toestel 2316

Afdeling Legalisatie

Telefoon 473530 of 427197, toestel 2316

Het Kabinet van de President van het Hof van Justitie

telefoon: 427197, toestel 2305

Het secretariaat van het Medisch Tuchtcollege

telefoon: 427197, toestel 2315

 


Het Gerechtsgebouw aan de Grote Combéweg no 2 te Paramaribo

In dit gerechtsgebouw worden de civiele zittingen in eerste aanleg gehouden, alsook de zittingen van het Advocaten Tuchtcollege, het Medisch Tuchtcollege en de Raad van Beroep Indirecte Belastingen. In dit gebouw zijn tevens ondergebracht:

De Griffie der Kantongerechten Civiele Zaken

telefoon: 470300

Het secretariaat van het Advocaten Tuchtcollege

Telefoon: 470094 en 470300, toestel 281

Het secretariaat van het Medisch Tuchtcollege is gevestigd in het Gerechtsgebouw aan het Onafhankelijkheidsplein no. 4, en is te bereiken op het telefoonnummer 427197, toestel 2315

Het secretariaat van de Raad van Beroep Indirecte Belastingen is gevestigd aan het Kerkplein no. 12, en te bereiken op het telefoonnummer 425340, toestel 241


Het Gerechtsgebouw aan de Mgr. Wulfinghstraat no 5 te Paramaribo

In dit gerechtsgebouw worden de strafzittingen in zowel eerste aanleg als in hoger beroep gehouden. Ook de voorgeleiding van verdachten bij de Rechter-Commissaris in Strafzaken, vindt plaats in dit gebouw. In het gerechtsgebouw zijn tevens ondergebracht:

Het Kabinet van de Rechter-Commissaris in Strafzaken

telefoon: 427197, toestel 4252 of 4255

De Griffie der Kantongerechten Strafzaken

telefoon: 427197, toestel 4234, 4225 en 4224

De Griffie van het Hof van Justitie Strafzaken

telefoon: 427197, toestel 4217 en 4227

De Griffie van de Krijgsraad

telefoon: 427197, toestel 4209, 4228 en 4229

 


Zittingszaal aan de A. K. Doerga Shawstraat no. 96 te Nieuw Nickerie

De zittingszaal is gevestigd in een gebouw van het ministerie van Justitie en Politie. In de zittingszaal worden strafzittingen en civiele zittingen in eerste aanleg van het district Nickerie gehouden.