Opleidingen

Vakbekwaamheid is één van de noodzakelijke voorwaarden voor goede vervulling van het rechterlijk ambt. Vandaar dat het Hof van Justitie zich ervoor heeft beijverd dat gestructureerde opleidingen voor (toekomstige) rechters en toekomstige juridische ondersteuners zijn opgezet en worden uitgevoerd.

Het bij alle opleidingen gehanteerde model is “opleiden van professionals door professionals”. Dit houdt in dat de onderwijsactiviteiten doorgaans gegeven worden door rechters met ruime ervaring in het verzorgen van onderwijs gericht op uitvoering van het rechterswerk.

Permanente Opleiding Zittende Magistratuur

Rechters nemen vanaf 2003 deel aan de Permanente Opleiding Zittende Magistratuur. Daarbij staan centraal voortdurende professionele ontwikkeling, verdieping en reflectie.

Rio Opleiding Zittende Magistratuur

Deze tweejarige opleiding tot rechter is bedoeld voor juristen met relevante juridische werkervaring en voor het Hof van Justitie relevante maatschappelijke ervaring. Tijdens de opleiding wordt de deelnemer al werkend opgeleid door ervaren rechters/praktijkopleiders. Na succesvolle voltooiing van deze opleiding wordt de rio voorgedragen voor benoeming tot rechter.

Raio Opleiding Zittende Magistratuur

Deze vijfjarige opleiding tot rechter is bedoeld voor juristen die nog geen of onvoldoende ervaring hebben in het toepassen van het recht. Tijdens de opleiding wordt de deelnemer al werkend opgeleid door ervaren rechters/praktijkopleiders. Na succesvolle voltooiing van deze opleiding wordt de raio voorgedragen voor benoeming tot rechter.

Opleiding tot Schrijfjurist

Deze basisopleiding duurt vijftien maanden en is bedoeld voor juristen die belangstelling hebben om ten behoeve van de zaakbehandeling, beraadslaging en/of het concipiëren van het vonnis of de beschikking het nodige juridische onderzoek te verrichten en na instructie en onder supervisie van de rechter vonnissen en beschikkingen te concipiëren. Tijdens de opleiding wordt de deelnemer al werkend opgeleid door ervaren schrijfjuristen/praktijkopleiders. Na succesvolle voltooiing van de opleiding wordt de deelnemer voorgedragen voor benoeming tot “schrijfjurist”.

De beide opleidingen tot rechter en de opleiding tot schrijfjurist gaan uit van het principe “begeleid cursorisch leren” en bestaan dan ook uit een op de praktijkgerichte stage én daarop afgestemde theoretische vorming. Tijdens deze opleidingen worden theorie en praktijk met elkaar verbonden. Dit met het doel de deelnemer in staat te stellen de theoretische kennis in de praktijk toe te passen.