Protocollen

Hier vindt u de volledige tekst van de volgende protocollen:

Procesregement voor civiele zaken bij het Hof van Justitie en de Kantongerechten

Vastgesteld tijdens de op 11 augustus 2021 gehouden algemene vergadering van het Hof van Justitie

Gedragscode voor Rechters bij het Hof van Justitie en de Kantongerechten
vastgesteld tijdens de op 30 juni 2015 gehouden algemene vergadering van het Hof van Justitie

Procesreglement voor Civiele Zaken bij de Kantongerechten in Suriname
vastgesteld tijdens de op 01 oktober 2015 gehouden algemene vergadering van het Hof van Justitie