Vacatures

 

VAC-04

SOLLICITATIE OPROEP

Paramaribo, 10 februari 2023

Bij de griffie van het Hof van Justitie en de griffie der Kantongerechten is er thans plaatsingsmogelijkheid voor de functie van:

griffier

 

Doel van de functie:

Het verlenen van bijstand aan de rechter bij de voorbereiding, de behandeling en de afhandeling van straf- en/of civiele zaken voor een vlot verloop van de rechtsgang.

Functievereisten:

Afgeronde Bachelor rechten (LLB) of afgeronde Doctoraal of Master rechten (LLM)

De kandidaat dient te beschikken over specifieke kennis/vaardigheden en kenmerken zoals:

betrouwbaarheid, gemotiveerdheid, goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, zelfstandig kunnen werken, kunnen werken met tekstverwerkingsprogramma’s, goede contactuele eigenschappen.

Informatie over de sollicitatieprocedure kan worden verkregen bij de griffier van het Hof van Justitie, te bereiken op telefoonnummer 476448 of 427197 toestel 2315.

Aanmelding

De aanmelding kan per sollicitatiebrief gericht aan de griffier van het Hof van Justitie, mevr. mr. M.E. van Genderen-Relyveld, Onafhankelijkheidsplein no. 4, te Paramaribo, met insluiting van uw curriculum vitae, fotokopieën van de door u behaalde diploma’s en cijferlijsten.

Gegadigden die reeds werkzaam zijn binnen de Overheid verdienen de voorkeur.


 

VAC-03

SOLLICITATIE OPROEP

 

Paramaribo, 1 december 2021

Bij de griffie van het Hof van Justitie en de griffie der Kantongerechten is thans plaatsingsmogelijkheid voor integere en energieke personen die zullen worden ingezet als:

Administratief medewerker / Griffie medewerker

 

Functieomschrijving

Het verrichten van administratieve werkzaamheden ter ondersteuning – in de ruimste zin des woord – van de voorbereiding, behandeling en afhandeling van straf- en/of civiele zaken, zulks voor een vlot verloop van de rechtsgang.

Functie vereisten

VWO diploma of IMEAO diploma (statistiek, AE, SE stream)

Vaardigheden en competenties:
  • discreet, betrouwbaar, integer, gemotiveerd, representatief, proactief, objectief, flexibel stressbestendig, klantvriendelijk, goede contactuele eigenschappen
  • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (Nederlands en Engels)
  • vaardig zijn in onder andere de computerprogramma’s Words, Excel, Access
  • typvaardigheid
  • in staat zijn om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.
Sollicitatieprocedure

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een curriculum vitae en fotokopieën van diploma’s en cijferlijsten, kunnen tot maandag 20 december 2021 gericht worden aan de griffier van het Hof van Justitie, mevr. mr. M.E. van Genderen-Relyveld, Onafhankelijkheidsplein no. 4.

Gegadigden die reeds werkzaam zijn binnen de overheid, genieten voorkeur.


 

VAC-02

 SOLLICITATIE OPROEP

 

Paramaribo, 30 november 2020

Bij de griffie van het Hof van Justitie en de griffie der Kantongerechten is er thans plaatsingsmogelijkheid voor de functie van:

Bureelchef

Doel van de functie:

Het ondersteunen van de Griffier teneinde een bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen van de griffies.

De functievereisten voor de functie zijn:

– afgeronde HBO opleiding, richting Management, Economie en Recht;

– tenminste 3 (drie) jaar ervaring in een soortgelijke functie.

De kandidaat dient te beschikken over specifieke kennis/vaardigheden en kenmerken zoals:

confidentialiteit c.q. betrouwbaarheid, integriteit en onomkoopbaarheid, gemotiveerdheid, goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, pro-activiteit en zelfstandig kunnen werken, flexibiliteit, kunnen werken met tekstverwerkingsprogramma’s, goede contactuele eigenschappen, luister (actief) vaardigheden, stressbestendigheid.

De kandidaat zal bereid moeten zijn zich te onderwerpen aan een antecedenten- en milieu onderzoek, een schrijftest en een  psychologische test en wordt na een selectieprocedure te werk gesteld op de griffie.

Informatie over de sollicitatieprocedure kan worden verkregen bij de griffier der Kantongerechten, te bereiken op telefoonnummer 470 300 toestel 274 of de griffier van het Hof van Justitie, te bereiken op telefoonnummer 427197 toestel 2306/2315 of 476448.

Aanmelding

De aanmelding kan tot uiterlijk 18 december 2020 per motivatiebrief gericht aan de griffier van het Hof van Justitie, mevr. mr. M.E. van Genderen-Relyveld, Onafhankelijkheidsplein no. 4, te Paramaribo, met insluiting van uw curriculum vitae, fotokopieën van de door u behaalde bul/diploma en cijferlijsten.


VAC-01

SOLLICITATIE OPROEP

 

Paramaribo, 30 november 2020

Bij de griffie van het Hof van Justitie en de griffie der Kantongerechten is er thans plaatsingsmogelijkheid voor de functie van:

  1. Adspirant Juridisch medewerker
  2. Junior Juridisch medewerker

Adspirant Juridisch medewerker of Junior Juridisch medewerker:

Doel van de functie:

Het verlenen van bijstand aan de rechter bij de voorbereiding, de behandeling en de afhandeling van straf- en/of civiele zaken voor een vlot verloop van de rechtsgang.

De functievereisten voor beide functies zijn:

– voor de adspirant juridisch medewerker opleiding: afgeronde Bachelor rechten (LLB);

– voor de Junior Juridisch medewerker opleiding: afgeronde Doctoraal of Master rechten (LLM);

De kandidaat dient te beschikken over specifieke kennis/vaardigheden en kenmerken zoals:

confidentialiteit c.q. betrouwbaarheid, integriteit en onomkoopbaarheid, gemotiveerdheid, goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, pro-activiteit en zelfstandig kunnen werken, flexibiliteit, analytisch vermogen, kunnen werken met tekstverwerkingsprogramma’s, kennis en inzicht in staats- en administratief recht, straf- en strafprocesrecht, burgerlijk – en burgerlijkprocesrecht, bereid zijn om research werkzaamheden te verrichten t.b.v. de rechters, goede contactuele eigenschappen, luister (actief) vaardigheden, stressbestendigheid.

De kandidaat zal bereid moeten zijn zich te onderwerpen aan een antecedenten- en milieu onderzoek, een schrijftest en een psychologische test en wordt na een selectieprocedure te werk gesteld op de griffie om te worden opgeleid tot fungerend griffier.

Informatie over de sollicitatieprocedure kan worden verkregen bij de griffier der Kantongerechten, te bereiken op telefoonnummer 470 300 toestel 274 of de griffier van het Hof van Justitie, te bereiken op telefoonnummer 427197 toestel 2306/2315 of 476448.

Aanmelding

De aanmelding kan tot uiterlijk 18 december 2020 per motivatiebrief gericht aan de griffier van het Hof van Justitie, mevr. mr. M.E. van Genderen-Relyveld, Onafhankelijkheidsplein no. 4, te Paramaribo, met insluiting van uw curriculum vitae, fotokopieën van de door u behaalde bul/diploma en cijferlijsten.

Gegadigden die reeds werkzaam zijn binnen de overheid verdienen de voorkeur.