Rechtspraak Live


Congres Toen, Nu en de Toekomst

Voor het live streamen van het congres d.d. maandag 6 mei 2024, kunt u onderstaande link raadplegen. 


Opening Zittingsjaar 2023-2024

Het is ons een genoegen u uit te nodigen om de opening van het nieuwe zittingsjaar, welke plaatsvindt op vrijdag 6 oktober 2023 vanaf 10:00 uur AM, virtueel bij te wonen via de link: Opening Nieuw Zittingsjaar | Hof van Justitie | 6 oktober | start 10:00


Buitengewone openbare zitting d.d. 23 augustus 2023

Graag bent u uitgenodigd om de buitengewone openbare zitting ter gelegenheid van de installatie van:

  • Mr. G.S. Ramcharan-Paragsingh tot Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie
  • Mr. E.P. Rudge tot lid van het Hof van Justitie
  • Mr. C.S. Klein-Jules tot lid-plaatsvervanger bij het Hof van Justitie

vanaf 10:00 uur virtueel bij te wonen via installatiezitting | PG en rechters | Hof van Justitie | 23 augustus | start 10:00 – YouTube


Opening Zittingsjaar 2022-2023

Het is ons een genoegen u uit te nodigen om de opening van het zittingsjaar, welke plaatsvindt op vrijdag 7 oktober 2022 van 10:00 tot 12:00 uur, virtueel bij te wonen via de onderstaande link: Buitengewone openbare zitting van het Hof van Justitie | live stream | 7 oktober | start 10:00 – YouTube