Burgerlijke stand

Het kan voorkomen dat er geen aangifte is gedaan van de geboorte van een kind, waardoor het kind, of als het inmiddels volwassen is, de persoon in kwestie niet over een geboorteakte beschikt. Ook kan het voorkomen dat er geen aangifte is gedaan van overlijden. Ingevolge artikel 2 van Wet Bijzondere Regels ter Aanvulling van de Registers van de Burgerlijke Stand (SB 2013 no. 22), kan een belanghebbende op het hoofdkantoor van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) op de afdeling Aanvullingen en Verbeteringen het verzoek doen tot aanvulling van de registers van geboorte of overlijden. Dit verzoek is gericht aan de Procureur-generaal door tussenkomst van de directeur van het CBB. Indien er een negatief besluit wordt genomen op voormeld verzoek, dan kan de belanghebbende beroep instellen bij de kantonrechter.

Het is mogelijk dat er per abuis een verkeerde geboortemaand of een verkeerd geboortejaar is opgenomen in een geboorteakte, of een fout in de namen. In dat geval kan de belanghebbende de kantonrechter verzoeken dat de juiste datum wordt vermeld in de akte of dat de naam wordt verbeterd. Ook ten aanzien van fouten in de registers van overlijden, huwelijken, echtscheidingen of erkenningen kan gevraagd worden om de verbetering te gelasten.

Het kan voorkomen dat iemand zijn voornaam wenst te veranderen, een andere voornaam erbij wenst of de volgorde van zijn voornamen wenst te veranderen. In zo een geval kan de rechter worden verzocht toestemming te verlenen voor de gevraagde verandering of aanvulling.

Als het verzoek tot aanvulling, verbetering of wijziging is goedgekeurd door de kantonrechter, dan wordt zulks vervat in een vonnis. De belanghebbende dient zich met dat vonnis te begeven naar het CBB, waarop het CBB de door de rechter toegestane wijziging zal aanbrengen in de registers.