SRU–2019-5

  • Instantie Rechter Commissaris in Strafzaken
  • Zaaknummer --
  • Uitspraakdatum 26 februari 2019
  • Publicatiedatum 02 november 2020
  • Rechtsgebied Strafrecht
  • Inhoudsindicatie

    Verzoek tot inverzekeringstelling ex artikel 54 A SV.Verklaart verzoeker/verdachte niet- ontvankelijk in zijn verzoek tot invrijheidstelling.

Uitspraak

Deze uitspraak is om redactionele redenen ingetrokken