SRU-HvJ-2013-4

 • Instantie Hof van Justitie
 • Zaaknummer GR 14689
 • Uitspraakdatum 18 januari 2013
 • Publicatiedatum 05 juli 2023
 • Rechtsgebied Civiel recht
 • Inhoudsindicatie

  Appellant is niet-ontvankelijk in zijn vordering, omdat hij de termijn van 30 dagen die is voorgeschreven in artikel 264 lid 3 Rv heeft overschreden. Voormelde termijn begint te lopen vanaf de dag van de uitspraak, aangezien appellant bij de uitspraak in eerste aanleg aanwezig is geweest.

Uitspraak

GR- 14689

HET HOF VAN JUSTITIE VAN SURINAME

In de zaak van

[Appellant],

wonende in het [district],

appellant,hierna aangeduid als [appellant],

gemachtigde: mr. A.E. Telting, advocaat,

tegen

[Geïntimeerde],

wonende in het [district],

geïntimeerde, hierna aangeduid als [geïntimeerde],

gemachtigde: mr. D. Moerahoe, advocaat,

inzake het hoger beroep van het door de kantonrechter in het eerste kanton uitgesproken vonnis van 16 april 2008 (A.R.NO. 074587) tussen [appellant] als gedaagde en [geïntimeerde] als eiseres,

spreekt de Fungerend-President, in Naam van de Republiek, het navolgende vonnis uit.

Het procesverloop

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

 • de verklaring van de griffier waaruit blijkt dat Moenna op 22 mei 2008 hoger beroep heeft ingesteld;
 • de pleitnota d.d. 6 juli 2012;
 • de antwoordpleitnota d.d. 20 juli 2012;
 • de repliekpleitnota d.d. 5 oktober 2012;
 • de dupliekpleitnota d.d. 2 november 2012;
 • 2e conclusie van uitlating over de overgelegde producties d.d. 7 december 2012;

De uitspraak wordt bij vervroeging bepaald op heden.

De beoordeling

Uit de aantekening van de griffier op het vonnis van 16 april 2008 volgt dat [appellant] bij de uitspraak in eerste aanleg aanwezig is geweest. De appeltermijn bedraagt op grond van artikel 264 lid 3 Rv dertig dagen gerekend vanaf de dag van de uitspraak. Aangezien is gesteld noch gebleken dat de aantekening van de griffier op het vonnis onjuist is en [appellant] eerst op 22 mei 2008 hoger beroep heeft ingesteld, is hij niet-ontvankelijk in het hoger beroep.

[Appellant] wordt, als de in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld in de kosten van het geding als na te melden.

De beslissing in hoger beroep

Het hof:

Verklaart [appellant] niet-ontvankelijk in hoger beroep;

Veroordeelt [appellant] in de kosten van het geding in hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Hira begroot op nihil.

Aldus gewezen door: mr. D.D. Sewratan, Fungerend-president, mr. I.S. Chhangur-Lachitjaran, Lid en mr. S.S.S. Wijnhard, Lid-Plaatsvervanger en door de Fungerend-President bij vervroeging uitgesproken ter openbare terechtzitting van het Hof van Justitie te Paramaribo op vrijdag, 18 januari 2013, in tegenwoordigheid van mr. S.C. Berenstein, Fungerend-Griffier.

w.g. S.C. Berenstein w.g. D.D. Sewratan

Bij de uitspraak ter terechtzitting is verschenen advocaat mr. E.D. Esajas namens de gemachtigde van appellant, advocaat mr. A.E. Telting, terwijl geïntimeerde noch in persoon noch bij gemachtigde is verschenen.

Voor afschrift

De Griffier van het Hof van Justitie,

M.E. van Genderen-Relyveld