SRU-HvJ-2018-72

  • Instantie Hof van Justitie
  • Zaaknummer G.R. no. 15083
  • Uitspraakdatum 06 juli 2018
  • Publicatiedatum 11 oktober 2023
  • Rechtsgebied Civiel recht
  • Inhoudsindicatie

    Appellanten hebben nagelaten grieven of bezwaren tegen het vonnis van de kantonrechter aan te voeren. Het Hof heeft, ambtshalve oordelend, tegen dit vonnis geen bedenkingen, zodat het zal worden bevestigd.

Uitspraak

G.R.No. 15083
HET HOF VAN JUSTITIE VAN SURINAME

in de zaak van

A. [Appellant sub A] EN B. [Appellant sub B],
wonende in het district,
appellanten,
gemachtigde: mr. M. Dubois, advocaat,

tegen

1. [geïntimeerde sub 1],
gevestigd te [plaats],
gemachtigde: mr. S. Mangre, advocaat,

2. [geïntimeerde sub 2],
kantoorhoudende te [plaats],
gemachtigde: dhr. K. Jawalapersad,

3. STICHTING LOVE ME TOMORROW,
gevestigd in het [district],
gemachtigde: mr. D. Moerahoe, advocaat,
geïntimeerden,

inzake het hoger beroep van het door de kantonrechter in het Eerste Kanton tussen partijen in kort geding gewezen en uitgesproken vonnis van 13 februari 2015 (A.R.No. 15-0609) tussen appellanten als eisers en geïntimeerden als gedaagden spreekt de Fungerend-President, in Naam van de Republiek, het navolgende vonnis uit.

Het procesverloop in hoger beroep

Dit blijkt uit de volgende stukken en/of handelingen:

  • de verklaring d.d. 23 februari 2015 van de griffier der kantongerechten, waarin is vermeld dat appellanten tegen voormeld vonnis hoger beroep hebben ingesteld;

De beoordeling

1. Het beroep is tijdig en op de juiste wijze ingesteld, zodat appellanten daarin kan worden ontvangen.

2. Appellanten hebben nagelaten grieven of bezwaren tegen het vonnis van de kantonrechter aan te voeren. Het Hof heeft, ambtshalve oordelend, tegen dit vonnis geen bedenkingen, zodat het zal worden bevestigd. Appelanten zullen als de in het ongelijk gestelde partijen, in de proceskosten van het hoger beroep worden verwezen.

De beslissing in hoger beroep

Het Hof:

bevestigt het in deze zaak door de kantonrechter tussen partijen gewezen vonnis van 13 februari 2015 (A.R.No. 15-0609),

veroordeelt appellanten in de kosten van het geding in hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van geïntimeerden begroot op nihil.

Aldus gewezen door: mr. M.C. Mettendaf, Fungerend-President, mr. S.S.S. Wijnhard en mr. D.G.W. Karamat Ali , Leden en

w.g. M.C. Mettendaf

door mr. A. Charan, Fungerend-President uitgesproken ter openbare terechtzitting van het Hof van Justitie op vrijdag 6 juli 2018, in tegenwoordigheid van mr. S.C. Berenstein, Fungerend-Griffier.

w.g. S.C. Berenstein w.g. A. Charan

Partijen, appellanten vertegenwoordigd door advocaat mr. M. Dubois, gemachtigde van appellanten en geïntimeerden vertegenwoordigd door advocaat mr. N.P. Soekra namens advocaat mr. D. Moerahoe, gemachtigden van geïntimeerden, zijn bij de uitspraak ter terechtzitting verschenen.

Voor afschrift
De Griffier van het Hof van Justitie,
Mr. M.E. van Genderen-Relyveld