SRU-HvJ-2021-75

 • Instantie Hof van Justitie
 • Zaaknummer GR 14979
 • Uitspraakdatum 16 april 2021
 • Publicatiedatum 10 augustus 2023
 • Rechtsgebied Civiel recht
 • Inhoudsindicatie

  Gemachtigde van appellant heeft het hoger beroep tegen van het vonnis van de kantonrechter ingetrokken. De gemachtigde van geïntimeerde heeft bij brief aan het Hof medegedeeld akkoord te gaan met de intrekking van het Hoger beroep door appellant.

Uitspraak

HET HOF VAN JUSTITIE VAN SURINAME

G.R. no. 14979
16 april 2021
IL

In de zaak van

[Appellant]
hierna te noemen [appellant],
wonende in het [district],
appellant in kort geding,
gemachtigde: mr. S.T. Sewdien, advocaat,

tegen

[Geïntimeerde],
hierna te noemen [geïntimeerde],
wonende te [land],
geïntimeerde in kort geding,
gemachtigde: mr. H.R. Schurman, advocaat,

inzake het hoger beroep van het door de kantonrechter in het eerste kanton uitgesproken vonnis van 23 april 2009 bekend onder AR no. 08-2007 tussen enerzijds [appellant] als eiser in conventie en gedaagde in reconventie in kort geding en anderzijds Sahit als gedaagde in conventie tevens eiser in reconventie in kort geding,

spreekt de Fungerend-President, in Naam van de Republiek, het navolgende vonnis uit.

 1. Het procesverloop

1.1 Dit blijkt uit de volgende processtukken/proceshandelingen:

– de verklaring van de griffier der kantongerechten waaruit blijkt dat [appellant] op 9 juni 2009 hoger beroep heeft ingesteld;

– de brief gedateerd 15 januari 2016 (abusievelijk vermeld 15 januari 2015) afkomstig van mr. S.T. Sewdien;

– de brief gedateerd 5 februari 2016 afkomstig van mr. H.R. Schurman;

1.2 De uitspraak van het vonnis is nader bepaald op heden.

 1. De beoordeling

Bij bief gedateerd 15 januari 2016 heeft de gemachtigde van [appellant] namens laatstgenoemde het Hof medegedeeld dat hij het door hem ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van de kantonrechter d.d. 23 april 2009 bekend onder AR no. 08-2007 intrekt.

De gemachtigde van [geïntimeerde], heeft bij brief gedateerd 5 februari 2016 aan het Hof medegedeeld akkoord te gaan met de intrekking van het hoger beroep door [appellant].

Gezien het voorgaande zal het Hof verstaan dat het hoger beroep tegen het vonnis van de kantonrechter d.d. 23 april 2009 bekend onder AR no. 08-2007 is ingetrokken.

 1. De beslissing

Het Hof

Verstaat dat het door [appellant] ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van de kantonrechter d.d. 23 april 2009 bekend onder AR no. 08-2007 is ingetrokken.

Aldus gewezen door mr. D.D. Sewratan, fungerend-president, mr. A. Charan en mr. I.S. Chhangur-Lachitjaran, leden en bij vervroeging uitgesproken door mr. D.D. Sewratan, fungerend-president, ter openbare terechtzitting van het Hof van Justitie van vrijdag, 16 april 2021 in tegenwoordigheid van mr. S.C. Berenstein BSc., fungerend-griffier.

w.g. S.C. Berenstein w.g. D.D. Sewratan

Bij de uitspraak ter terechtzitting zijn partijen noch in persoon noch bij gemachtigde verschenen.

Voor afschrift

De Griffier van het Hof van Justitie,

mr. M.E. van Genderen-Relyveld