SRU-HvJ-2022-38

 • Instantie Hof van Justitie
 • Zaaknummer GR 14717
 • Uitspraakdatum 01 april 2022
 • Publicatiedatum 11 oktober 2023
 • Rechtsgebied Civiel recht
 • Inhoudsindicatie

  De beroepen beschikking dateert van 20 januari 2009, terwijl de moeder bij de uitspraak in persoon aanwezig was. Blijkens de verklaring van de griffier der kantongerechten heeft de moeder op 2 maart 2009 hoger beroep aangetekend, zodat zij niet tijdig in in hoger beroep is gekomen en is zij derhalve niet ontvankelijk in het door haar ingesteld hoger beroep.

Uitspraak

HET HOF VAN JUSTITIE VAN SURINAME

G.R. no. 14717
1 april 2022

In de zaak van

[Appellante],
wonende in het [district 1],
appellante,
hierna te noemen “de moeder”,
gemachtigde: voorheen mr. F.F.P. Truideman, advocaat, thans procederend in persoon,

tegen

[Geïntimeerde],
wonende in het [district 1],
geïntimeerde,
hierna te noemen: “de vader”;
gemachtigde: voorheen mr. H. Matawlie, advocaat, thans procederend in persoon,

inzake het hoger beroep van de door de kantonrechter in het derde kanton gegeven beschikking van 20 januari 2009 in de zaak bekend onder AR no. 075417 tussen de moeder als eiseres en de vader als gedaagde,

spreekt de Fungerend-President, in Naam van de Republiek, de navolgende beschikking uit.

 

 1. Het procesverloop

1.1 Dit blijkt uit de volgende processtukken/proceshandelingen:

– de verklaring van de griffier der kantongerechten waaruit blijkt dat de moeder op 2 maart 2009 hoger beroep heeft ingesteld;

– het proces-verbaal van het verhoor van partijen gehouden op 20 juli 2012;

– de conclusie tot uitlating zijdens appellante.

1.2 De uitspraak van de beschikking is nader bepaald op heden.

 1. De ontvankelijkheid van het beroep

2.1 De beroepen beschikking is gedateerd 20 januari 2009. Blijkens het doorlopend proces-verbaal op de kaft van het procesdossier van de zaak in eerste aanleg was de moeder bij de uitspraak in persoon aanwezig.

2.2 Blijkens de verklaring van de griffier der kantongerechten heeft de moeder op 2 maart 2009 hoger beroep aangetekend.

2.3 De moeder is derhalve niet tijdig in hoger beroep gekomen en is niet ontvankelijk in het door haar ingesteld hoger beroep.

 1. De beoordeling

Nu de moeder niet ontvankelijk is in het door haar ingesteld hoger beroep zal de zaak niet verder beoordeeld worden.

 1. De beslissing

Het Hof:

Verklaart de moeder niet-ontvankelijk in het door haar ingesteld hoger beroep.

Aldus gewezen door mr. D.D. Sewratan, Fungerend-President, mr. I.S. Chhangur-Lachitjaran en mr. A.C. Johanns, leden en bij vervroeging uitgesproken door mr. D.D. Sewratan, Fungerend-President, ter openbare terechtzitting van het Hof van Justitie van vrijdag 1 april 2022, in tegenwoordigheid van mr. S.C. Berenstein BSc., Fungerend-Griffier.

w.g. S.C. Berenstein w.g. D.D. Sewratan

Bij de uitspraak ter terechtzitting is niemand verschenen.

Voor afschrift

De Griffier van het Hof van Justitie,

mr. M.E. van Genderen-Relyveld