SRU-K1-2020-41

 • Instantie Kantongerecht Eerste Kanton
 • Zaaknummer AR-203082
 • Uitspraakdatum 19 november 2020
 • Publicatiedatum 01 maart 2021
 • Rechtsgebied Civiel recht
 • Inhoudsindicatie

  Kort geding.
  Iedere beslissing wordt aangehouden.

Uitspraak

KANTONGERECHT IN HET EERSTE KANTON

A.R. No. 20-3082
19 november 2020

Vonnis in kort geding in de zaak van:

ENTERTAINMENT GROUP OF THE GUYANA’S NV,
gevestigd aan de Kleine Waterstraat no. 09 te Paramaribo,
eiseres in conventie, tevens gedaagde in reconventie,
hierna te noemen: de NV,
gemachtigde: mr. A.E. Debipersad, advocaat,

tegen

[gedaagde],
wonende aan [adres] te [district]
gedaagde in conventie, tevens eiseres in reconventie,
hierna te noemen: [gedaagde],
gemachtigde: mr. R.R. Lobo, advocaat.

1. Het verloop van het proces
In conventie en in reconventie
1.1 Dit blijkt uit de volgende processtukken en/of –handelingen:

 • het inleidend verzoekschrift dat met producties op 14 oktober 2020 op de Griffie der Kantongerechten is ingediend;
 • de conclusie van eis die is genomen op 22 oktober 2020;
 • de conclusie van antwoord in conventie en eis in reconventie, met producties;
 • de conclusie van repliek in conventie en dupliek in reconventie;
 • de conclusie van dupliek in reconventie.

1.2 De uitspraak van het vonnis is bepaald op heden.

2 De beoordeling in conventie en in reconventie
2.1 De kantonrechter constateert dat de NV ook opheffing vordert van een conservatoir beslag dat is gelegd op roerende goederen door de deurwaarder, Aniel Sewgobind, bij exploot d.d. 29 september 2020 no. 261. De NV verwijst ter staving van deze stelling naar productie III, welke zij bij het inleidend verzoekschrift heeft overgelegd. Echter blijkt dat productie III wel een exploot met als datum 29 september 2020 behelst, doch is het nummer hiervan 262 en niet nummer 261. Uit de inhoud van dit exploot valt af te leiden dat het een mededeling betreft van de gelegde conservatoir derdenbeslagen onder de bankinstellingen gedaan door [gedaagde] aan de NV en dat het niet betreft enig gelegd conservatoir beslag op roere de goederen.
De kantonrechter heeft bij het omspitten van het hele dossier het exploot betreffende het gelegde conservatoir beslag op roerende goederen niet aangetroffen. Daar dit exploot dient als verificatiemiddel voor de kantonrechter of alle door de NV vermelde gegevens ter zake kloppen, zal de NV in de gelegenheid worden gesteld om het bedoelde exploot alsnog ten processe over te leggen, en wel op de datum zoals hierna in de beslissing vermeld.

2.2 Iedere verdere beslissing in de onderhavige zaak zal worden aangehouden.

3. De beslissingin conventie en in reconventie
De kantonrechter in kort geding:
3.1 Stelt de NV in de gelegenheid om middels het nemen van een akte een fotokopie van het beslagexploot van de deurwaarder Aniel Sewgobind d.d. 29 september 2020, no. 261 alsnog ten processe over te leggen, en we lóf op de rolzitting van donderdag 26 november 2020 om 09.00 uur, zonder uitstel óf middels het deponeren van de akte met productie in een nette enveloppe, in de dropbox van Unit Kort Geding per diezelfde datum tot uiterlijk 13.00 uur, zonder uitstel, met vermelding van Unit Kort Geding, “BIJZONDER SPOED”, het A.R. nummer en naam van de advocaat als verzender op de enveloppe.

3.2 Bepaalt dat, na overlegging van het bedoelde exploot, het vonnis in de onderhavige zaak zal worden gewezen op donderdag 03 december 2020 om 08.30 uur.

3.3 Houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis in conventie en in reconventie is gewezen door de kantonrechter in kort geding in het eerste kanton, mr. S.M.M. Chu, en ter openbare terechtzitting uitgesproken op donderdag 19 november 2020 te Paramaribo door de kantonrechter in kort geding in het eerste kanton, mr.S.J.S. Bradley, in aanwezigheid van de griffier.